I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbtas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant valstybinio brandos egzamino rašinį?“

2021-11-29

Mokytojo TV interneto platformoje paskelbtas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos pirmininko Mindaugo Grigaičio parengtas vaizdo paskaitų ciklas „Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant valstybinio brandos egzamino rašinį?”. Kiekvienoje ciklo paskaitoje pirmiausiai pateikiamas teorinis įrankis, kiekvieno autoriaus kontekstas, po to pagal teorinę medžiagą ir kontekstą analizuojami konkretūs kūriniai ir demonstruojama, kaip jais pasiremti rašiniuose. Vaizdo paskaitos gali padėti abiturientams pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam brandos egzaminui.

Tautos gynimo scenarijai Lietuvos literatūroje. Aptariami autoriai: Mikalojus Daukša, Jonas Radvanas, Vincas Kudirka, Justinas Marcinkevičius.

Romantizmo literatūros dominantės. Aptariami autoriai: Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis.

Krikščionybės ženklai literatūroje. Aptariami autoriai: Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Kristijonas Donelaitis, Jonas Biliūnas, Šatrijos Ragana, Juozas Tumas-Vaižgantas.

Konflikto raiškos būdai dramos kūriniuose. Aptariami autoriai: Viljamas Šekspyras, Johanas Volfgangas Gėtė, Vincas Krėvė.

Modernizmas lietuvių prozoje ir poezijoje. Aptariami autoriai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Jonas Aistis, Henrikas Radauskas, Marius Katiliškis.

Ekspresionizmas ir egzistencializmas literatūroje. Aptariami autoriai: Francas Kafka, Jurgis Savickis, Alberas Kamiu, Antanas Škėma.

Katastrofų literatūros problemos. Aptariami autoriai: Salomėja Nėris, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis.

Totalitarizmo kritika literatūroje. Aptariami autoriai: Balys Sruoga, Česlovas Milošas, Juozas Aputis.

Lietuvių poezijos modernizavimas sovietmečiu. Aptariami autoriai: Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė.

Skip to content