I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko viešoji konsultacija

2021-12-08

 

    

 

2021 m. lapkričio 25 d. ir gruodžio 8 d. surengtos viešosios konsultacijos „Pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelis ir metodinė priemonė“ pagal projekto „Tęsk“, finansuojamo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis, veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (09.2.1-ESFA-V-727) priemones. Projekto idėja – gerinti mokinių ugdymo pasiekimus ir skatinti veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: diegiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo naujoves ir rengiant dirbti būsimus pedagogus.

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centro ekspertų grupės sukurtą pradedančiųjų pedagogų stažuotės ir jos stebėsenos modelį išbandė ir stažuotėje dalyvavo 119 pradedančiųjų pedagogų, 100 mentorių, 44 stažuotės vadovai, 12 stažuotės modelio kūrimo komandos ekspertų iš penkių projekto partnerių aukštųjų mokyklų (Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos). Projekte dalyvavo 48 švietimo įstaigos iš 31 savivaldybės.

Dalyvauti pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelio ir metodinės priemonės pristatyme pakviesti Lietuvos savivaldybių administracijų švietimo skyrių, švietimo centrų, Nacionalinės švietimo agentūros ir Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai. Sulaukėme didžiulio susidomėjimo, užsiregistravo 122, dalyvavo daugiau nei 70 dalyvių iš įvairių institucijų.

Viešojoje konsultacijoje pristatytas pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis, jo lygmenys bei švietimo įstaigų, savivaldybių ir nacionalinio koordinatoriaus sąsajos. Savivaldybių administracijų švietimo skyriams bei švietimo centrų atstovams pristatytos pagalbos teikimo galimybės bei kokių priemonių galima imtis dabar – siekiant pritraukti pedagogus. Vilniaus miesto pažangos centras supažindino su komandos patirtimi dirbant su pradedančiaisiais pedagogais bei trumpai pristatė pagalbos teikimo modelį.

Pagal atliktus modelio tyrimus bei užsienio šalių patirtį, išsiaiškinta, kad pradedančiųjų pedagogų stažuotės padeda pritraukti mokytojus į švietimo įstaigas savivaldybėje, sudarant jiems palankias karjeros pradžios sąlygas, tokiu būdu siekiama mažinti naujų pedagogų „iškritimo“ riziką ir padėti gerinti švietimo įstaigų veiklos kokybę.

Pedagoginės stažuotės metu užmezgami teigiami ryšiai, kuriamos palankios sąlygos klausti, mokytis ir kurti švietimo pokyčius drauge, gali prisidėti prie tvarių ir aktyviai veikiančių profesinių tinklų savivaldybėje kūrimo. Tokie tinklai gali padėti didinti pasitikėjimą ir patrauklumą pedagogo profesija, tai padėtų savivaldybėms pritraukti ir sėkmingai įveiklinti daugiau mokytojų.

Tad kviečiame kurti bendradarbiavimo kultūrą.

Skip to content