I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pristatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomojo tyrimo rezultatai

2021-12-13

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristatė šiemet atlikto pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėsenos bandomojo tyrimo rezultatus. Vykdant tyrimą susitelkta į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus PKT prioritetus 2020–2022 m. laikotarpiui, koncentruotasi į ilgalaikių, prioritetinių, daugiau nei 40 val. programų vykdymą 2020 m. – išskirtiniu pandeminiu laikotarpiu.

Tyrime dalyvavo 9 savivaldybės ir jų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos, patirtimi dalijosi Lietuvos pedagogų rengimo centrai. Savivaldybės, dalyvaudamos tyrime, turėjo ir savų lūkesčių – rasti būdų, kaip pamatuoti PKT daromą poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai, turėjo noro prisidėti prie PKT veiksmingumo gerinimo nacionaliniu mastu, efektyviai organizuoti PKT stebėseną savivaldybės lygmeniu, švietimo pagalbos institucijos siekė sukurti grįžtamojo ryšio, refleksijos mechanizmą.

Tyrimo metu paaiškėjo, kaip savivaldybėms sekėsi įgyvendinti ilgalaikes programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020–2022 m. patvirtintas (Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų kryptis. Tyrimą atlikusios grupės nariai palygino, kiek lėšų PKT minėtos savivaldybės panaudojo 2019 m., prieš pandemiją, ir jos metu, 2020 m., domėjosi ir lektoriais, vykdžiusiais PKT programas, pateikė rekomendacijas savivaldybėms ir jų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms.

Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą pateikiama straipsnyje ir renginio vaizdo įraše.

Skip to content