I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Gerosios patirties sklaidos renginys „Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietime“

2021-12-14

Šiandien įvyko Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus organizuotas gerosios patirties sklaidos nuotolinis renginys „Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietime“, skirtas pasirengti įtraukties švietime procesų įgyvendinimui, kuriant bendradarbiavimu grįstus tarpinstitucinius santykius. Pranešėjai pristatė nacionalinį, savivaldos bei švietimo įstaigų pasirengimo įtraukčiai aspektus. Buvo pasidalinta įtraukiojo švietimo patirtimis, grįstomis lyderyste ir bendradarbiavimu, apie išorinį teminį mokyklų pasirengimo įtraukčiai vertinimą, tinklaveikos svarbą minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo efektyvumui.

Renginys buvo skirtas pedagoginių psichologinių tarnybų vadovams, savivaldybių administracijų švietimo skyrių vadovams, specialistams, specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams.

Skip to content