I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbta švietimo portalo „School Education Gateway“ seminarų vaizdo medžiaga

2021-12-15

Mokytojo TV interneto platformoje paskelbtas Europos Komisijos portalo mokykloms „School Education Gateway“ 2021 metų nuotolinių seminarų vaizdo įrašų ciklas. Seminaruose analizuojamos temos, aktualios Europos Sąjungos valstybių narių švietimo bendruomenėms.

Švietimo portalas „School Education Gateway“ skirtas mokytojams, mokykloms, švietimo specialistams visoje Europoje. Čia skelbiamos švietimo politikos naujienos, tendencijos, ekspertų nuomonės, nacionalinės iniciatyvos, pristatoma mokyklų veikla, bendradarbiavimo sritys, ugdymo projektai, dalijamasi patirtimis ir internetiniais ištekliais. Švietimo portalą finansuoja Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“.

Curriculum for students of the 21st century (Ugdymo turinys XXI amžiaus mokyklose). Supažindinama su 2020 metų EBPO leidiniu „What Students Learn Matters“ ir „Erasmus +“ projektu „STEAME“.

Online bullying in school (Kova su internetinėmis patyčiomis mokykloje). Supažindinama su patyčiomis internete, pristatomos kovos su patyčiomis priemonės.

Blended learning: creating your unique blend (Hibridinis ugdymas: susikurkite unikalų derinį). Nagrinėjama, kaip mokytojai galėtų efektyviai pasinaudoti įvairiomis mokymosi aplinkomis ir jų kontekstui tinkančiomis priemonėmis.

The machinery of discrimination (Diskriminacijos mechanizmas). Aptariami iššūkiai, susiję su išankstinėmis nuostatomis ir diskriminacija mokykloje.

Non-formal learning and online school education (Neformalusis ir nuotolinis ugdymas mokykloje). Pateikiami praktiniai neformaliojo ugdymo metodų pavyzdžiai, kuriuos galima naudoti klasėje, bibliotekoje, muziejuje ir virtualiose aplinkose.

School education for traveller communities across Europe (Ugdymas keliautojų bendruomenėms visoje Europoje). Pristatomos Europos keliautojų bendruomenės švietimo tinklo ENTE veiklos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienas mokinys, kurio tėvai keliauja dėl profesijos ypatumų, turėtų tas pačias ugdymosi galimybes, kaip ir kiti mokiniai.

Improving mental well-being of teenagers (Paauglių psichologinė gerovė mokykloje). Aptariama, kaip skatinti psichologinės gerovės kultūros kūrimą mokyklos bendruomenėje.

Language learning in school: interdisciplinarity and creative writing (Kalbos mokymasis mokykloje: tarpdiscipliniškumas ir kūrybinis rašymas). Supažindinama su tarpdiscipliniškumo poreikiu ir kūrybinio rašymo privalumais mokantis užsienio kalbų.

New online reading skills: how schools can tackle information disorder (Nauji skaitymo internete įgūdžiai: kaip mokytojams susidoroti su informacijos gausa). Pristatomi naujausi šios srities tyrimai ir naujų skaitymo įgūdžių mokymo programų projektų pavyzdžiai.

Building School-based Learning Communities for MOOC-based Learning (Kaip mokykloje sukurti bendradarbiavimu grįstą aplinką?). Dalijamasi patirtimi, kaip mokykloje sukurti mokymosi grupes, kad mokytojai kartu su kolegomis tobulintųsi „Teachers Academy“ nuotoliniuose kursuose.

Digital technologies for climate action in the classroom (Skaitmeninės technologijos klasėje kovai su klimato kaita). Pateikiama skaitmeninių įrankių ir išteklių, kuriuos galima naudoti klasėje prisidedant prie klimato kaitos mažinimo, apžvalga.

Preventing Gender Violence in Schools (Smurto dėl lyties prevencija mokyklose). Pristatoma, kaip mokyklos gali atlikti reikšmingą vaidmenį bendruomenėje kovojant prieš bet kokį galimą agresyvų elgesį.

Skip to content