I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tarptautinis bendradarbiavimas įtraukiojo ugdymo srityje

2021-12-17

Šių metų gruodžio 16 d. įvyko konferencija „Metodinė parama įtraukiojo ugdymo ir vaiko raidos srityje“, apibendrinanti 2021 metų Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimą su Kujavijos Pamario aukštąja mokykla Bydgoščiuje (Lenkija). Konferencijos metu Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė Ana Pavilovič-Jančis pristatė pranešimą „Įtraukiojo ugdymo strategijos ir perspektyvos Lietuvoje“.
Nacionalinės švietimo agentūros bendravimas su Kujavijos Pamario aukštosios mokyklos atstovais prasidėjo nuo š. m. birželio 11 d. Šio susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo kryptys įtraukiojo ugdymo srityje: kalbėtasi apie galimybę organizuoti mokymus apie įtraukųjį ugdymą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo patirtis, sensorinę integraciją, vaikų raidos ankstyvąją intervenciją, taikant neurofiziologinius metodus.
Rugsėjo mėnesį šio bendradarbiavimo dėka Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei Vytauto Didžiojo universiteto atstovai dalyvavo stažuotėje Lenkijoje, o spalio-lapkričio mėnesiais buvo organizuoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo mokymai Vilnijos krašto mokytojams ir švietimo pagalbos mokiniui specialistams. Mokymus įtraukiojo ugdymo srityje vedė lektoriai praktikai iš Lenkijos (Bydgoščio, Liublino ir Olštyno). Mokymuose dalyvavo 70 švietimo darbuotojų, kurie pagilino savo žinias bei patobulino praktinius įgūdžius, pasirinkę vieną iš trijų 40 val. trukmės mokymų temų: „Sensorinė integracija (SI) vaikų raidoje“, „Ankstyvoji pagalba vaiko raidai”, „Įtraukusis ugdymas”.
Kiekviena tema buvo atskleidžiama dviem etapais – nuotoliniu teorijos dėstymu ir praktiniais užsiėmimais Vilniaus rajono švietimo įstaigose. Teorinius pagrindus suteikė ir profesine patirtimi dalinosi lektoriai iš Lenkijos, kartu su dalyviais aptarė praktines situacijas ir jų sprendimus, pristatė darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais metodus ir formas.
Veiklas apibendrinančioje konferencijoje susirinkę įvykusių mokymų dalyviai akcentavo aukštą dalykinį užsiėmimų lygį, dėkojo už įgytas žinias ir patirtį, džiaugėsi galėdami išbandyti ir taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje.
Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, bendradarbiaudama su Kujavijos Pamario aukštąja mokykla Bydgoščiuje, 2022 m. planuoja organizuoti mokymus įtraukiojo ugdymo srityje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.
Šio bendradarbiavimo iniciatyvos kyla iš 2019 m. lapkričio 20 d. Varšuvoje pasirašytos deklaracijos „Dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo“ įgyvendinimo plano veiklų.

Konferencijos akimirkos

 

Nuotraukų autoriai yra Roman Juchnevič ir Ana Pavilovič-Jančis

Skip to content