I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA ir leidėjai sutaria – vadovėliai turi atitikti kompetencijomis paremtą ugdymą

2021-12-22

Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) vykdant tyrimą, kuriuo siekiama pasitikrinti, kaip mokyklos pasirengusios diegti kompetencijomis grįstą ugdymą, vadovėlių leidėjai savo ruožtu taip pat rūpinasi, ar jų vadovėlių turinys atliepia kompetencijomis paremtas atnaujinamas mokymosi programas.

„Siekiant sklandaus atnaujintų bendrųjų programų pasitikimo mokyklose, svarbus ne tik mokytojų pasirengimas ugdyti mokinių kompetencijas, tačiau ir priemonės, tarp jų vadovėliai, kuriomis naudojamasi. Atliekamas Nacionalinės švietimo agentūros tyrimas suteiks specialistams informacijos rekomendacijoms mokytojams, kaip įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, parengti, o leidėjams – palankus laikas peržiūrėti vadovėlių turinį ir jį atnaujinti, jei reikia“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Kai kurios leidyklos jau kreipėsi į NŠA dėl bendradarbiavimo. Jaučiamas poreikis aptarti ugdymo turinio klausimus, ieškoti galimybių taikyti jau naudojamą ir išbandyti naujai kuriamą mokymo priemonių turinį, domimasi vertinimo tematika. Vykstant Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimui, NŠA yra atvira bendradarbiavimui su šalies leidyklomis.

Atnaujinamos bendrosios programos grindžiamos pažinimo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos, skaitmenine, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrinės bei komunikavimo kompetencijomis. Kaip pastebi Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo vadovas dr. Sergejus Neifachas, kompetencijų suvokimas taip pat keičiasi, pvz., socialinė-emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija, kurios turinys iki ugdymo turinio atnaujinimo bylojo tik apie bendravimą, bendradarbiavimą, dabar savyje talpina emocinius, sveikatos, kultūrinius dalykus. Tai svarbu suprasti ne tik mokytojams, bet ir leidėjams, rengiantiems vadovėlius. Kaip kompetencijos atsispindi atnaujinamame ugdymo turinyje, nurodoma kiekvieno dalyko bendrosios programos projekte, aptariant, kokiais pasiekimais, ir mokymosi turiniu ugdoma kiekviena kompetencija.

Planuojama, kad atnaujintos bendrosios programos mokyklose bus pradėtos diegti 2023 m. Su programų projektais galima susipažinti interneto svetainėje Emokykla.lt.

 

Daugiau informacijos: NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content