I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tęsiasi pasirengimas diegti atnaujinamas mokyklines programas

2021-12-23

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia veiklas, skirtas pasiruošti atnaujinamų mokyklinių programų įgyvendinimui. Įpusėjus Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimui, ir mokyklos, ir tyrėjai teigiamai vertina gautą naudą ir pasiektus rezultatus.

Pasak tyrime dalyvaujančios Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorės Aldonos Šventickienės, mokyklos bendruomenė nusprendė dalyvauti šiame tyrime, tikėdamasi pokyčių prasmingumo, naudos pagrindimo ir praktinių patarimų, kaip planuoti ir organizuoti mokymo(si) procesą remiantis atnaujinamomis bendrosiomis programomis: „Mus motyvavo noras kuo geriau iš anksto pasiruošti pokyčiams ir susibūrusi iniciatyvi gimnazijos komanda. Tyrimo veiklose dalyvaujantys mokytojai sako, kad iki šiol vykę darbai ir susitikimai buvo prasmingi, naudingi ir įdomūs“.

„Su ugdymo turinio atnaujinimu susijusiems klausimams spręsti pasirinktas būtent toks tyrimas, kuris padeda mokytojams analizuoti savo mokymą ir tikrinti, ar taikomi mokymo būdai yra veiksmingi bei tinkami kompetencijomis grįstam ugdymui“, – pabrėžia NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Dalyvaujančios mokyklų komandos sėkmingai įveikė pirminius veiklos tyrimo etapus, dalyvavo įvairiose teminėse dirbtuvėse bei diskusijose. „Praktinių dirbtuvių metų mokyklų komandos susipažino su kompetencijų turiniu, jų sandų raiška, atskleidė šiuolaikinės pamokos sėkmės kriterijus, atpažino kompetencijomis grįsto pamokos planavimo požymius. Joms buvo pristatytas šiuolaikinės pamokos dizainas, apibrėžtas kompetencijomis grįstas pamokos planavimo modelis, aptarti planavimo žingsniai. Komandos dirbo metodinėse grupėse, formulavo uždavinius, juos siejo su kompetencijų turiniu, kūrybiškai analizavo praktines užduotis“, – sako tyrimo grupės tyrėjas dr. Sergejus Neifachas.

„Mūsų manymu, užduotys, skirtos komandoms: parengti kompetencijų žemėlapį, pamokos planus pagal naujas rekomendacijas, buvo naudingos. Atliekant užduotis, tikslingai skiriamas laikas į jas įsigilinti, nagrinėti. Rengiant kompetencijų žemėlapį, teko pamąstyti, kaip jį sukurti informatyvų, suprantamą kolegoms. Šiuo metu dėliojame pamokos planus. Šaunus, pozityvus ir tyrėjų bendravimas, bendradarbiavimas su mokytojų komandomis. Paisoma dalyvių nuomonės, tariamasi dėl užduočių apimčių, atlikimo laiko. Darbų krūvis ir tempas palankus mokytojams“, – įspūdžiais įpusėjus tyrimui dalinasi Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Vaserienė.

Paanalizavusi parengtus kompetencijų žemėlapius, tyrėjų grupė įsitikino, kad mokytojai gerai komunikuoja kompetencijų raiškos sandus, supranta jų tarpusavio ryšius. Kitas tyrimo žingsnis – parengtų pamokų analizė ir grįžtamojo ryšio teikimas mokyklų bendruomenėms.

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų. Jose iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis parengtos rekomendacijos mokytojams kaip įgyvendinti atnaujintas programas.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content