I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apskritojo stalo diskusija dėl lenkų gimtosios kalbos ir literatūros aktualijų vidurinio ugdymo bendrosiose programose

2021-12-29

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Polonistų asociacija 2021 m. gruodžio 28 d. organizavo apskritojo stalo diskusiją dėl lenkų gimtosios kalbos ir literatūros aktualijų vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Į susitikimą, kuris vyko Lenkų kultūros namuose, 305 salėje (Naugarduko g. 76, Vilnius), susirinko lenkų gimtosios kalbos ir literatūros miesto ir rajonų metodinių būrelių atstovai, lenkų filologijos dėstytojai.

Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programos rengėjos – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja dr. Irena Masoit kartu su Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos lenkų kalbos mokytoja Ana Jasinska – pristatė pokyčius, susijusius su lenkų gimtąja kalba ir literatūra, vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

Susitikimo metu aptartas mokymo turinys, pasiekimų raida ir kitos bendrosios dalys. Diskutuota, kokie visuomenės ir mokyklos pokyčiai skatina keisti ir atnaujinti ugdymo turinį, kuo ypatingas šiuolaikinis mokinys, besimokantis daugiakalbėje aplinkoje, kaip siekiama užtikrinti dalyko vidinę integraciją. Taip pat atsakyta į el. paštu pateiktus klausimus ir pasiūlymus dėl vidurinio ugdymo programos turinio.

Apskritojo stalo diskusijoje plačiau aptarta literatūrinio ir kultūrinio ugdymo koncepcija. Rengėjai pabrėžė, kad vienas svarbiausių atnaujinimo aspektų – tęstinumo tarp pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas, suteikiamos galimybės gilesniam mokymui(si), kompetencijoms formuoti. Taip pat akcentuotas lankstumo principas, sudarantis galimybę kūrybiškai planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį, į individualius mokinių poreikius.

Susitikimą organizavo ir diskusiją vedė Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Danuta Szejnicka.

Susitikimo akimirkos

Joanos Szczyglovskos (Polonistų asociacija) nuotraukos

Skip to content