I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apskritojo stalo diskusija dėl rusų gimtosios kalbos ir literatūros aktualijų vidurinio ugdymo bendrosiose programose

2021-12-29

Šiandien Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Vilniaus miesto rusų gimtosios kalbos metodiniu būreliu organizavo apskritojo stalo diskusiją dėl rusų gimtosios kalbos ir literatūros aktualijų vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Į susitikimą, kuris vyko Literatūriniame Aleksandro Puškino muziejuje Vilniuje, susirinko rusų gimtosios kalbos ir literatūros miesto ir rajonų metodinių būrelių atstovai, rusų filologijos dėstytojai.

Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programos rengėjos – Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos rusų gimtosios kalbos mokytoja Marina Volkova kartu su Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininke Danuta Szejnicka – pristatė pokyčius, susijusius su rusų gimtąja kalba ir literatūra, vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

Susitikimo metu aptartas mokymo turinys, pasiekimų raida ir kitos bendrosios dalys. Diskutuota, kokie visuomenės ir mokyklos pokyčiai skatina keisti ir atnaujinti ugdymo turinį, kuo ypatingas šiuolaikinis mokinys, besimokantis daugiakalbėje aplinkoje, kaip siekiama užtikrinti dalyko vidinę integraciją. Taip pat atsakyta į el. paštu pateiktus klausimus ir pasiūlymus dėl vidurinio ugdymo programos turinio.

Apskritojo stalo diskusijoje Vilniaus universiteto Rusų filologijos dėstytojai dr. Galina Michailova ir dr. Dagnė Beržaitė pateikė pasiūlymus privalomų ir rekomenduojamų literatūros sąrašams, buvo plačiau aptarta literatūrinio ir kultūrinio ugdymo koncepcija. Rengėjai pabrėžė, kad vienas svarbiausių atnaujinimo aspektų – tęstinumo tarp pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo užtikrinimas, suteikiamos galimybės gilesniam mokymui(si), kompetencijoms formuoti. Taip pat akcentuotas lankstumo principas, sudarantis galimybę kūrybiškai planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį, į individualius mokinių poreikius.

Susitikimą organizavo ir diskusiją vedė Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Danuta Szejnicka ir Vilniaus miesto rusų gimtosios kalbos metodinio būrelio pirmininkė Ala Šuverova.

 

Susitikimo akimirkos

Jovanos Šikšnian (Vilniaus miesto rusų gimtosios kalbos metodinis būrelis) nuotraukos

Skip to content