I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Viešosiose konsultacijose savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandoms – sprendimai atnaujintoms mokymo programoms diegti

2021-12-31

Sausio mėnesį startuoja Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamas viešųjų konsultacijų ciklas, skirtas savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandoms. Viešųjų konsultacijų tikslas – padėti savivaldybių švietimo bendruomenėms rasti geriausius sprendimus atnaujintam ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“, padėti mokytojams pasirengti sėkmingam darbui pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Viešosios konsultacijos numatytos keturiomis temomis. Daugiau nei prieš vienerius metus suburtos savivaldybių UTA komandos gilins žinias atnaujinamo ugdymo turinio, strateginio planavimo, tinklinio komunikavimo ir bendradarbiavimo, problemų sprendimo bendradarbiaujant, pokyčių valdymo, procesų ir rezultatų kokybės vertinimo gebėjimų srityse.

„Laikas, kol atnaujintos bendrosios programos pasieks mokyklas, yra reikalingas ne tik mokytojui pasirengti kitaip dirbti klasėje, bet ir visiems, kurie atsakingi už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje: svarbu kurti palankią aplinką mokytojo darbui pagal atnaujintas bendrąsias programas ir veikti kolegialiai su kitomis švietimo institucijomis bei specialistais, siekiant priimti efektyviausius vadybinius sprendimus, kaip diegti atnaujintą ugdymo turinį”, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Konsultacijos, kurios vyks iki birželio mėnesio, būtinos savivaldybių švietimo bendruomenių atstovams, atsakingiems už planavimą, pokyčių valdymą ir įgyvendinimą diegiant atnaujinamas ugdymo programas.

Jose dalyvaus 60-ies savivaldybių švietimo skyrių, švietimo pagalbos įstaigų specialistų bei mokyklų vadovų – iš viso per 300 dalyvių.

Pirmoji ciklo konsultacija „Svarbiausi atnaujinamo ugdymo turinio aspektai“ skirta aptarti svarbiausius atnaujinamo ugdymo turinio aspektus, principus, etapus, struktūrą, pasikeitimus, įtraukiojo ugdymo principus, aktualizuoti kompetencijomis grįsto ugdymo esminius tikslus ir principus, kiekvieno mokinio dalyvavimą ugdymo procese, pasiekimų lygmenis ir jų matavimą.

Viešosios konsultacijos „Strateginis planavimas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant atnaujintą ugdymo turinį“ metu dalyviai kurs ir plėtos į rezultatus orientuotą atnaujinto ugdymo turinio diegimo strateginio valdymo sistemą savivaldybės ir mokyklos lygmeniu, integruojant strateginio planavimo procesus, siekiant užtikrinti ilgalaikį ir veiksmingą diegimo planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną.

Kitose viešosiose konsultacijose „Pokyčių valdymas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant ugdymo turinio atnaujinimą“ ir „Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime“ dalyviai gilinsis į pokyčių planavimo ir valdymo  savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant ugdymo turinio atnaujinimo, mokyklų bendradarbiavimo ir tinklaveikos savivaldybėse vystymo aspektus.

Viešųjų konsultacijų ciklas organizuojamas įgyvendinant paskutinį projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ etapą, kuriame numatytas metodinės pagalbos steigėjams teikimas.

Skip to content