I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsiama registracija į projekto „Tęsk“ mokymus

2022-01-04

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymuose ir mokytis taikyti kompetencijų vertinimo instrumentus, į(si)vertinti kompetencijas, tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą. Registruotis kviečiame ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogus, mokytojus dalykininkus, neformaliojo švietimo mokytojus, profesijos mokytojus, švietimo pagalbos specialistus bei švietimo administravimo darbuotojus – ugdymo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus ar skyrių vedėjus, ir kitus asmenis, atsakingus už ugdymą, darbuotojų vertinimą. Registruotis prašome iki 2022 m. sausio 10 d.

Kodėl verta dalyvauti? Mokymų metu sužinosite: kaip (pri)taikyti kompetencijų vertinimo instrumentus; kaip vertinti ir į(si)vertinti kompetencijas; tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.
Kokie mokymų programos moduliai?

 

Programa „Kompetencijų vertinimo instrumentai“ apima šiuos modulius: „Pedagogo profesijos kompetencijų vertinimo sistema“ (16 akad. val.); „Pedagogo profesijos kompetencijų vertinimo procedūros“ (16 akad. val.); „Pedagogo profesijos kompetencijų vertinimas ir profesinis augimas“ (8 akad. val.).
Kiek valandų trunka mokymai?

 

Programos trukmė 40 akad. val. (5 dienos).
Ar mokymai mokami?

 

Nemokami.
Ar išduodami pažymėjimai?

 

Sėkmingai baigusiems programą mokymų dalyviams (dalyvavusiems mokymuose ne mažiau kaip 75 procentus skirto laiko) išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (40 akad. val.).
Kas organizuoja ir veda mokymus?

 

Mokymus organizuoja ir veda:

UAB „Žmogaus studijų centras“ lektorė, turinti ilgametę, įvairiapusę mokymų programų rengimo, mokymų ir konsultavimo, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo, pokyčių įgyvendinimo patirtį – Nomeda Brazdžiūnaitė-Sanden, psichologė (magistro laipsnis), UAB „Žmogaus studijų centras“ konsultantė–ekspertė, kuriai suteiktas Europos psichologų kvalifikacijos standartą atitinkantis sertifikatas „EuroPsy“.

Kokiu būdu vyksta mokymai?

 

Mokymai vyks naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma „Zoom“ ir bendravimo ir komunikavimo platforma „MC Teams“.
 

Kaip registruotis?*

 

 

 

 

 

Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programoje „Kompetencijų vertinimo instrumentai“ kviečiame registruotis spustelėjus nuorodos mygtuką.

Grupė I sesija II sesija III sesija Kvalifikacijos tobulinimo programos registracijos nuoroda
7 grupė 2022-01-13–14 2022-01-20–21 2022-01-28 https://forms.office.com/r/yfsFMFpPAg
Į ką kreiptis kilus klausimų ar neaiškumų?

 

Konsultacijas teikia – projekto „Tęsk“ 3.1.2 veiklos metodininkė Roma Bužienė, tel. +370 686 30 727, el. p. buziene.roma@gmail.com.

 

*Detali kiekvienų mokymų programa ir prisijungimo nuoroda atsiunčiama asmeniškai kiekvienam dalyviui, užsiregistravusiam į mokymus.

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendindamas projektas „Tęsk“ finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (09.2.1-ESFA-V-727) priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Skip to content