I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA parengė rekomendacijas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

2022-01-18

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė rekomendacijas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pa­skirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasie­kimų aprašą. Jose į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialogi­nėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Plačiau su rinkinio „Žaismė ir atradimai“ leidiniais galite susipažinti internetinėje svetainėje www.emokykla.lt

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Su rinkinio „Patirčių erdvės“ leidiniais galite susipažinti internetinėje svetainėje www.emokykla.lt

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant projektą „Inovacijos vaikų darželyje“.

Skip to content