I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Gerosios patirties pasidalijimo renginys įtraukties švietime įgyvendinimo aspektu

2022-02-22

2022 m. vasario 21 d. įvyko Nacionalinės švietimo agentūros bei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miesto pedagoginių, psichologinių tarnybų darbuotojų gerosios patirties pasidalijimo renginys, skirtas pristatyti Lenkijos patirtį įtraukiojo ugdymo organizavimo srityje.  Patirtimi dalijosi  pilotinio projekto „Įtraukusis ugdymas” vadovė  iš Lenkijos  Bydgoščio regiono, Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro administracijos atstovai. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001). Nacionalinės švietimo agentūros bendravimas su Kujavijos Pamario aukštosios mokyklos (Lenkijos Respublika) atstovais prasidėjo nuo 2021 m. birželio 11 d. Šio susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo kryptys įtraukiojo ugdymo srityje: kalbėtasi apie galimybę organizuoti mokymus įtraukiojo ugdymo būdu, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo patirtis, sensorinę integraciją, vaikų raidos ankstyvąją intervenciją, taikant neurofiziologinius metodus. 2021 m. rugsėjo mėnesį bendradarbiavimo dėka Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei Vytauto Didžiojo universiteto atstovai dalyvavo stažuotėje Lenkijoje.

Skip to content