I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pradedami skelbti baigiamieji atnaujinamų mokymosi programų projektai

2022-03-22

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) finalizavo ir pristato priešmokyklinio ugdymo programos projektą. Tai žymi, jog mokymosi programų atnaujinimas pasiekė naują etapą – pradedami skelbti baigiamieji programų projektai, kurie bus teikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvirtinti. 

„Planuojame iki birželio paskelbti baigiamąsias bendrųjų programų projektų versijas, kurias po ilgų, išsamių diskusijų, švietimo bendruomenės teiktų pasiūlymų parengė iš mokytojų praktikų bei mokslininkų sudarytos rengėjų grupės, – teigia NŠA direktorė Rūta Krasauskienė. – Šiuo metu kiekvienas projektas yra kruopščiai peržiūrimas bei dar kartą aptariamas su socialiniais partneriais, todėl visus projektus pateiksime ne iš karto, o po vieną arba po kelis, kai tik bus užbaigtos derinimo procedūros“.

Pirmasis paskelbtas priešmokyklinio ugdymo programos projekto variantas, kurį galima rasti Švietimo portale Emokykla.lt. Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai įgūdžius įgis integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę. Priešmokykliniame ugdyme nustatomi vaikų pasiekimai iliustruos vaiko pažangą pagal amžių, leis išskirti stipriąsias kiekvieno vaiko ugdymo sritis. Pasiekimai bus aprašomi pagal tris pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį ir aukščiau pagrindinio.

Švietimo portale jau galima susipažinti su bendrųjų programų įvado ir kompetencijų raidos aprašo projektais, kuriais grindžiamas bendrųjų programų atnaujinimas.

Atnaujintos bendrosios programos bus tvirtinamos jau šį rudenį, tačiau iki tol švietimo bendruomenė dar kviečiama teikti paskutinius pasiūlymus bei pastebėjimus Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), kurioje taip pat bus patalpinti programų projektai. Kompetencijos ir jų ugdymas, pasitikėjimas mokytoju, sudarant jam sąlygas iki 30 proc. ugdymo turinio ir jo mokymo didaktikos pasirinkti pačiam, tikslesnis pasiekimų lygių apibrėžimas ir integruojamųjų programų įtraukimas į bendrąsias programas yra svarbiausi ugdymo turinio atnaujinimo aspektai. Savo pateiktais pasiūlymais, pastabomis ir komentarais prie bendrųjų programų kokybės prisideda ne tik švietimo bendruomenė, bet ir kitų sričių specialistai: vertingų pastabų pateikė Finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bus pradėta diegti šių metų rudenį, o atnaujintos BP mokyklose – nuo 2023 m. Jau šiuo metu tariantis su Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba ir Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija planuojama 2022 metų rudenį vyksiančių mokymų mokytojams tematika, aprėptis ir ugdymo turinio atnaujinimo diegimas per kuriamas skaitmenines mokymo priemones, programas lydinčias metodines priemones, įtraukties nuostatų įgyvendinimo gaires.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content