I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Abiturientai iš Ukrainos brandos egzaminus galės laikyti Lietuvoje  

2022-03-25

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad prieglobstį Lietuvoje gavę baigiamųjų klasių moksleiviai iš Ukrainos galės laikyti brandos egzaminus ir įgyti vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Prašymus laikyti egzaminus jie gali mokyklos vadovui teikti jau dabar.

Operatyviai pakeitus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, ukrainiečiams abiturientams sudarytos sąlygos dalyvauti brandos egzaminų sesijoje. Iš Ukrainos atvykę vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai prašymą dėl brandos egzaminų pasirinkimo ir laikymo vėliausiai turi pateikti iki 2022 m. gegužės 24 d., t. y. iki ugdymo proceso  pabaigos.

„Esu tikra, kad moksleivius iš karo siaubiamos Ukrainos priėmusios Lietuvos mokyklų bendruomenės padarys viską, kad jie galėtų kuo sklandžiau tęsti ugdymo procesą, o abiturientai – laikyti brandos egzaminus. Linkėsime, kad lietuviškas vidurinio mokslo baigimo atestatas jiems taptų ne tik svarbiu asmens dokumentu ar biografijos faktu, bet ir išlydėtų į savarankišką gyvenimą Lietuvoje ar, tikėkimės, vėl taikia ir laisva tapsiančioje Ukrainoje“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorės pavaduotoja Asta Ranonytė.

Jeigu prašymas bus pateiktas iki 2022 m. balandžio 1 d., tuomet atvykęs mokinys galės dalyvauti pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje. Jei mokinys prašymą pateiks po 2022 m. balandžio 1 d., jis dalyvaus pakartotinėje brandos egzaminų sesijoje.

Iš Ukrainos atvykę vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai gali rinktis laikyti šiuos valstybinius brandos egzaminus: biologijos, geografijos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros. Jiems taip pat bus sudarytos galimybės laikyti mokyklinius – technologijų ir menų – egzaminus, jei mokykla, kurioje mokosi, skirs vadovą ir mokinys sugebės atlikti praktinę šių egzaminų, kurie jau yra prasidėję, dalį.

Egzaminų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), užduotys bus išverstos į ukrainiečių kalbą kartu su brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis. O vertinant ukrainiečių abiturientų brandos egzaminų darbus bus galima pasitelkti vertėją iš ukrainiečių kalbos. Vadinasi, atsakinėti šie mokiniai galės savo gimtąja kalba.

Kad gautų atestatą, abiturientas privalo išlaikyti mokyklinį arba valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Ukrainiečių mokinius nuo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino mokyklos vadovai gali atleisti. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos jiems laikyti nereikės, kaip ir visiems abiturientams, gyvenantiems Lietuvoje mažiau nei dvejus metus.

NŠA direktorius ar jo įgaliotas asmuo mokyklos vadovo pateiktų kandidatų dokumentų pagrindu priims sprendimą dėl geografijos ir istorijos brandos egzamino užduoties ir vertinimo pritaikymų iš Ukrainos atvykusiems abiturientams, atsižvelgiant į tai, kokia dalis užduočių egzamino metu bus skirtos Lietuvos geografijai ar Lietuvos istorijai, kurios ukrainiečiai nėra mokęsi.

Siekiant padidinti brandos egzaminų prieinamumą, iš Ukrainos atvykusiems abiturientams pakartotinėje sesijoje brandos egzaminų centrai gali būti skiriami savivaldybių, kuriose jie mokosi, bazinėse mokyklose.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis el. p. egzaminai@nsa.smm.lt

Skip to content