I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2022-04-01

Šiandien ketvirtokų skaitymo gebėjimų tikrinimu prasideda Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Iki gegužės 5 d. elektroniniu būdu vyksiančiame nacionaliniame patikrinime dalyvaus 83 254 mokiniai iš 748 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų.

Šiemet Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas išsiskiria kone dvigubai išaugusiu dalyvių skaičiumi: pirmą kartą savo žinias tikrinsis ir 6 klasės moksleiviai. Pernai NMPP iš viso dalyvavo beveik 46 tūkst. mokinių. NŠA duomenimis, šiais metais NMPP dalyvaus 27 991 ketvirtokas, 29 163 šeštokai ir 26 100 aštuntokų. Tai sudaro apie 96,4 proc. šių klasių mokinių visose šalies bendrojo ugdymo įstaigose.

„Esu tikra, kad prasidėjęs Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas ugdymo įstaigoms, švietimo organizatoriams, visai švietimo bendruomenei pateiks naujausius ugdymo proceso raidos vektorius, nurodančius, kuriomis kryptimis pedagogai, mokiniai, mokyklų vadovai turėtų labiausiai sutelkti savo pastangas siekdami užsibrėžtų tikslų ir geriausių rezultatų“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Į Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą pirmieji įsijungia ketvirtokai: balandžio 1-4 d. jie atliks skaitymo, balandžio 5-6 d. – matematikos, o balandžio 7-8 d. – pasaulio pažinimo testą. Šeštokai balandžio 11-12 d. laikys skaitymo, o balandžio 13-14 d. – matematikos testą. Aštuntokai balandžio 25-26 d. atliks skaitymo, balandžio 27-28 d. – matematikos, balandžio 29 – gegužės 2 d. – socialinių mokslų, o gegužės 3-4 d. – gamtos mokslų testą.

Visų testų užduotys, išskyrus skaitymo testą 8 klasių mokiniams, yra išverstos į mokinių gimtąsias lenkų, rusų ir baltarusių kalbas.

Šiemet pirmą kartą NMPP užduoties formos pritaikytos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėms – silpnaregiams,  su klausos sutrikimais, turintiems autizmo spektrą, įvairiapusių raidos sutrikimų ar nežymių intelekto sutrikimų. Kiekvienos grupės mokinių užduotys – jų turinys ir forma – pritaikytos atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir tipiškus tos grupės mokinių patiriamus sunkumus. Mokyklos, atsižvelgdamos į pedagoginių psichologinių tarnybų individualias mokiniams rekomendacijas, galėjo  parinkti užduotis.

Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, užduotyse nėra su klausos pojūčiais susijusių aspektų, muzikinių temų, o mokinių, turinčių regos sutrikimą, užduotyse nėra tekstų ir užduočių, reikalaujančių tiksliai suvokti vaizdus, sumažintas vaizdinės informacijos kiekis. Mokinių, turinčių įvairiapusį (autizmo) raidos sutrikimą ar nežymų intelekto sutrikimą, užduotyse tekstai supaprastinami iki praktinio pažinimo, vengiama perkeltinės reikšmės žodžių, naudojamos iliustracijos, grafiniai vaizdai ir simboliai, palengvinantys tekstų supratimą (spalva, paryškintas šriftas ir pan.), pateikiami tik tie klausimai, į kuriuos atsakymus galima rasti tiesiogiai.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams bus leidžiama naudotis daugybos, matų lentelėmis, taisyklių kortelėmis, atmintinėmis ir kitokio pobūdžio pagalba, kuri jiems buvo suteikiama ugdymosi procese. Be to, daliai šių mokinių užduoties atlikimo laikas pratęstas 50 procentų.

Po pasiekimų patikrinimo kiekvienas mokinys užduoties atlikimo lange gaus išsamų savo gebėjimų įvertinimą. Iki mokslo metų pabaigos mokyklai ir savivaldybei bus pateiktos jų mokinių rezultatų išplėstinės ataskaitos.

Vertinant NMPP užduotis naudojama elektroninė vertinimo sistema, kuri automatiniu būdu patikrina visas užduotis, todėl mokinių pasiekimai įvertinami objektyviau, mažėja mokytojams tenkantis darbo krūvis.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, numatytos priemonės, kaip užtikrinti epidemiologinio saugumo bei higienos reikalavimų laikymąsi. Mokiniams su ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiais neleidžiama dalyvauti NMPP.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content