I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagoginės psichologinės tarnybos suteikė daugiau nei 51 tūkst. konsultacijų per metus

2022-04-19

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė Pedagoginių psichologinių tarnybų 2021 m. veiklos apibendrinamąją analizę, kurioje įvertinti veiklos rezultatai, pateikti siūlymai dėl tarnybų veiklos veiksmingumo.

Duomenis apibendrinamajai analizei pateikė 53 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT). Didžiausią tarnybų darbuotojų dalį sudaro psichologai, logopedai ir specialieji pedagogai, taip pat tarnybose dirba socialiniai pedagogai, surdo- ir tiflopedagogai. Bendrai visoje Lietuvoje dirba per 430 PPT specialistų.

Tarp vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems atliekamas specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir rekomenduojama švietimo pagalba, dominuoja ikimokyklinukai ir pradinukai. Lietuvoje PPT orientuojasi į ankstyvojo amžiaus vaikų vertinimą, o tai sudaro sąlygas gauti ankstyvąją ir savalaikę pagalbą bei sėkmingo ugdymosi galimybes.

PPT veiklų spektras apima ne tik įvertinimą, bet ir švietimo pagalbą. Tarnybų specialistai konsultuoja mokinius, tėvus, pedagogus, mokyklose dirbančius švietimo pagalbos specialistus. Iš viso pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai 2021 m. suteikė per 51 tūkst. individualių konsultacijų. Individualią pagalbą gavo daugiau nei 13,5 tūkst. mokinių.

2021 m. prioritetu daugelis PPT pasirinko pasirengimą įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, švietimo pagalbai, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, paslaugų užtikrinimui pandemijos laikotarpiu. Dažniausiai minimi PPT pasiekimai – planuotų veiklų įgyvendinimas pandemijos sąlygomis, metodinė ir konsultacinė veikla, vykdoma ir nuotoliniu būdu. Vis dėl to PPT teko susidurti ir su sunkumais. Įtakos PPT veiklai turėjo pandemija (darbo organizavimas karantino metu), žmogiškųjų išteklių, ypač psichologų stoka, mokymų poreikis, nepakankamas finansavimas.

Veiklos kokybei ir efektyvumui didinti tarnybos siūlo atnaujinti metodikas, įsigyti metodines priemones, organizuoti mokymus, supervizijas, metodines dienas, steigti daugiau etatų specialistams.

Artimiausiu metu bus parengtas ir NŠA svetainėje paskelbtas el. leidinys su išsamiais apibendrinamosios analizės duomenimis.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content