I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Parengta švietimo problemos analizė „Vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

2022-04-20

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – svarbi kokybiško ugdymo dalis, padedanti priimti pagrįstus sprendimus ugdymui tobulinti.

Pristatomoje švietimo problemos analizėje aptariama, kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ankstyvajame amžiuje. Taip pat analizuojama vaiko ankstyvojo ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo situacija Lietuvoje: nagrinėjami tokio vertinimo organizavimo aspektai (kas, kaip, kada vertina, kokius vertinimo metodus ir įrankius taiko ir pan.), atskleidžiama,  kaip mokytojams sekasi atlikti vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą.

Šioje analizėje nemažai dėmesio skiriama ir vaiko ankstyvojo ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimui užsienio šalyse: aptariamos gerosios kitų šalių patirtys, pristatomi kitose šalyse ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme naudojami vaiko raidos ir ugdymosi pasiekimų vertinimo įrankiai; analizuojama, kaip vertinami vaiko pasiekimai pereinant iš ankstyvojo į pradinį ugdymą.

Užsienio šalių patirties ir Lietuvos situacijos analizės pagrindu šio darbo autorės išskyrė kryptis, kuriose rekomenduotina imtis veiksmų, siekiant aukštesnės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės nacionaliniu, savivaldybės ir mokyklos bei mokytojo lygmeniu.

Su parengta švietimo problemos analize galite susipažinti čia

Analizę parengė Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus analitikės dr. Sandra Balevičienė ir dr. Rima Zablackė.

Švietimo problemos analizės tekstą elektroniniu formatu parengė Nacionalinės švietimo agentūros Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir leidybos skyrius.

Skip to content