I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kvietimas į viešąją konsultaciją „Integralus gamtamokslinis ugdymas kaip vientiso pasaulėvaizdžio kūrimo prielaida“

2022-04-22

Maloniai kviečiame į projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ viešąją konsultaciją, kuri vyks gegužės 2 (I dalis) ir 5 (II dalis) dienomis. Pradžia 15 val.

Konsultacijos tikslas: aptarti integralaus gamtamokslinio ugdymo teikiamas galimybes kuriant mokinių vientisą pasaulėvaizdį.

Konsultacijoje bus aptariama:

  • VU mokslininkų atlikto tyrimo „Integruotas gamtamokslis ugdymas Lietuvoje: pasiekimai ir ateities perspektyvos“ rezultatai, išvados ir rekomendacijos;
  • integralaus gamtamokslinio ugdymo poveikis mokinių pasiekimams, mokymosi motyvacijai, visuminiam pasaulio suvokimui;
  • integralaus gamtamokslinio ugdymo organizavimo iššūkiai ir galimybės.

Projekte dalyvaujantys mokytojai ir mokyklų vadovai pasidalins integralaus gamtamokslinio ugdymo 5–8 klasėse patirtimi.

Programa

Renginį moderuos dr. Aušra Kynienė ir dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Gegužės 2 d. prisijungimo nuoroda

Gegužės 5 d. prisijungimo nuoroda

Skip to content