I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Dešimtokai sugužėjo prie kompiuterių: prasideda elektroninis pasiekimų patikrinimas

2022-05-10

Lietuvos mokyklose prasideda elektroninis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, kurį organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Šiandien dešimtokai tikrinasi lietuvių kalbos ir literatūros žinias.

Šiais mokslo metais pasiekimų patikrinime dalyvaus 26110 mokinių 594 mokyklose. Tai 421 mokiniu daugiau negu praėjusiais metais.

Dešimtose klasėse ugdymo proceso pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

„Tai, kad pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas, rodo, jog įsitvirtina sisteminis požiūris į ugdymo tvarumą: fiksuojant dešimtokų rezultatus, o kartu atsižvelgiant ir į jaunesnių klasių mokinių pasiekimus, galima atitinkamai koreguoti ugdymo procesą ir pasitempti dar gerokai iki valstybinių brandos egzaminų sesijos pradžios“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu. Kiekvienam mokiniui skirtas prie interneto prijungtas kompiuteris su elektronine užduočių sistema. Užduotis moksleiviai turi atlikti savarankiškai neišeidami (neatsijungdami) iš elektroninės testavimo sistemos lango, nesinaudodami jokia neleistina pašaline pagalba. Antrus metus iš eilės matematikos PUPP vykstant elektroniniu būdu mokiniai galės naudotis skaičiuotuvu, kuris įdiegtas elektroninėje testavimo aplinkoje ir turi visas PUPP užduočių atlikimui reikalingas funkcijas. Tam reikės tik spragtelti skaičiuotuvo mygtuką kompiuterio lango apačioje. Jį galima slinkti ekrane į bet kurią patogią vietą. Asmeninis skaičiuotuvas nėra įtrauktas į galimų naudotis priemonių sąrašą, todėl jo įsinešti į PUPP patalpą neleidžiama.

Užduočių atlikimo sistemoje automatiškai fiksuojama, jei paliekamas testavimo aplinkos langas, bandoma atverti kitus kompiuterio langus, daromos ekrano nuotraukos ar naudojamasi kitu monitoriumi. Šie veiksmai vertintojams gali kelti pagrįstų abejonių dėl savarankiškumo atliekant užduotis ir rezultatų objektyvumo. Mokinys gali būti šalinamas iš pasiekimų patikrinimo arba jo darbas nevertinamas, jei naudojasi draudžiamomis priemonėmis, nevykdo vykdytojo nurodymų.

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, įvairiapusių raidos, bendrųjų mokymosi sutrikimų,  pasiekimų patikrinimą ar jo dalį atliks tradiciniu būdu. Jiems pritaikoma lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties forma. Tekstai teksto suvokimo užduočiai bus trumpinami ne daugiau kaip trečdaliu; pagal tai bus pateikti adaptuojami klausimai. Teksto kūrimo užduotyse bus pateikiama įvestis ar planas, ar nukreipiamieji klausimai. Kuriamo teksto prašoma apimtis – ne mažiau kaip 150 žodžių. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, užduotys taip pat atitinkamai pritaikytos.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas raštu vykdomas gegužės 10-11 d., tam skirtos 3 valandos; matematikos – gegužės 16-17 d., tam numatytos 2 valandos; gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) – gegužės 19 ir 20 dienomis. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas žodžiu organizuojamas mokyklos nuožiūra ugdymo proceso metu.

Skip to content