I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA suteikta akreditacija pedagogų profesinio tobulinimo veikloms įgyvendinti 

2022-05-23

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) akredituota kaip institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Akreditaciją penkeriems metams suteikė švietimo ministrė savo įsakymu.

NŠA, tapusi akredituota institucija, turi teisę įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas ir kitas veiklas, susijusias su pedagoginių darbuotojų, švietimo pagalbos specialistų, švietimo įstaigų vadovų (išskyrus aukštąsias mokyklas) profesiniu tobulėjimu.

Siekdama gauti akreditaciją, NŠA turėjo įsivertinti veiklą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles. Agentūra įsivertino mokymosi aplinkas (seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai, gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas, projektinė veikla ir partnerystės tinklai, ekspertizė) bei vadybos ir administravimo veiklas (vadovavimas, planavimas ir administravimas, mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba).

Vertinimo komisija, analizavusi NŠA atitikimą reikalavimams, pastebėjo, kad agentūroje priimami duomenimis grįsti sprendimai kvalifikacijos tobulinimo srityje, vykdoma tikslinga, reprezentatyvi, į Lietuvos švietimo pokyčius orientuota projektinė veikla. Ekspertinio vertinimo duomenimis grįsta švietimo rezultatų ir problemų (šalies mastu) bei tarptautinių švietimo tyrimų analizė leidžia teikti išvadas ir rekomendacijas dėl švietimo kokybės gerinimo bei švietimo sistemos efektyvumo. Agentūroje teikiama įvairių sričių konsultacinė pagalba Lietuvos mokykloms, švietimo pagalbos institucijoms, pedagoginiams darbuotojams, vadovams.

Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės teigimu, akreditacija – tai puiki galimybė pastiprinti agentūros vykdomų veiklų kokybę, ypač švietimo pagalbos srityje, praplečiant veiklas mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo  srityje.

Skip to content