I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų vykdymo tvarka

2022-05-27

Birželio 1 d. vyks visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikys 17504 kandidatai 175 centruose, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 9208 kandidatai 190 centrų. Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino ir mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turės parašyti rašinį, pasirinkę vieną iš siūlomų keturių – dviejų samprotavimo ir dviejų literatūrinių – temų. Per egzaminą prie kiekvienos temos bus pateikti du autoriai, tačiau jie bus rekomenduojami. Reikalavimas remtis bent vienu privalomu autoriumi lieka, tačiau mokiniai jį galės rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie pateikiami ir užduoties sąsiuvinyje (besimokantiems bendruoju kursiu jų yra 26, išplėstiniu – 36).

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galės naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. Vis dėlto atkreipiame dėmesį, kad naudotis kompiuteriu nėra būtina. Ši galimybė, viena vertus, yra pagalba mokiniui, antra vertus – tam tikras laiko planavimo iššūkis. Norintieji pasinaudoti kompiuteriais turėtų tinkamai suplanuoti savo darbą ir numatyti, kiek laiko galės tam skirti. Iš viso per šį brandos egzaminą kompiuteriu galima naudotis 20 minučių (šį laiką išnaudojant vienu prisėdimu arba du kartus po 10 minučių), o iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galima naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai. Vienu kompiuteriu naudosis ne daugiau kaip penki kandidatai. Jei, pavyzdžiui, jie visi vienu metu sumanys pasinaudoti kompiuteriu, tokiu atveju eilė naudotis kompiuteriu bus sudaroma pagal kandidatų sėdėjimo vietų numerius didėjimo tvarka.

Kandidatai, atvykdami į brandos egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą. Be to, svarbu, kad per visus brandos egzaminus kandidatai rašytų juodai rašančiais tušinukais. Tai turėtų užtikrinti skenuotų atsakymų lapų vaizdų, kuriuos kandidatai matys skelbiant valstybinio brandos egzamino rezultatus, kokybę. Be to, svarbu, kad mokiniai tinkamai suplanuotų laiką ir jo pasiliktų pakankamai rašiniui perrašyti į atsakymų lapą.

Linkime Lietuvos abiturientams sėkmės laikant šį privalomą egzaminą.

Skip to content