I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Metodinė konsultacinė diena Ignalinos ŠPT pagalbos specialistų komandai 

2022-06-03

Birželio 2 d. Įtraukties plėtros skyriaus specialistai organizavo nuotolinę metodinę dieną Ignalinos švietimo pagalbos tarnybos specialistų komandai.

Vadovė apžvelgė įstaigos veiklos sritis, švietimo pagalbos teikimo mokyklose situaciją, pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su mokyklų vaiko gerovės komisijomis, aptarė aktualias rajono švietimo bendruomenei įgyvendinamas ir rengiamas kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas pedagogų kompetencijų, svarbių įtraukiojo ugdymo švietime realizavimui, gilinimui.

Susitikimo metu buvo aptarti kitakalbių vaikų raidos vertinimo: tinkamų metodikų parinkimo, duomenų interpretavimo, išvadų formulavimo, rekomendacijų dėl specialiojo ugdymosi ar švietimo pagalbos skyrimo klausimai.

Specialistai kolegialiai išanalizavo kitakalbio mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo atvejį, tarėsi dėl išvados formulavimo.

Diskusijose kartu dalyvavo psichologas iš  Vaiko emocinės gerovės skyriaus.

Planuojama toliau organizuoti nuotolines metodines konsultacines dienas pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, aptariant aktualius veiklos ir komandinio specialistų darbo klausimus.

Skip to content