I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalių vykdymo tvarka

2022-06-03

Birželio 6 d. abiturientai laikys 2022 m. pagrindinės sesijos užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą (VBE) – atliks klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotis Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Anglų kalbos egzaminą laikys 17912 kandidatai 183 centruose. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą sudaro 4 dalys. 2022 m. balandžio 20, 21 ir 22  dienomis kandidatai jau laikė anglų kalbos VBE kalbėjimo dalį.

2022 m. užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino užduotis parengta pagal Užsienio kalbos egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos patvirtinimo“, ir vadovaujantis užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino užduočių technine specifikacija, kurioje nustatyta, kokie mokinių gebėjimai tikrinami kiekviena užduotimi, kiek kiekvienoje egzamino užduoties dalyje turi būti atvirojo ir uždarojo tipo užduočių ir kiek už kiekvieną užduotį skiriama taškų. Už visą egzamino užduotį kandidatai gali surinkti 100 taškų. Už kiekvieną egzamino dalį (kalbėjimą, klausymą, skaitymą, rašymą) kandidatai gali surinkti po 25 proc. viso egzamino taškų. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 16 proc. užduoties taškų.

Siūlome susipažinti su užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo reikalavimais.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai, atlikdami užduotis turi rašyti tik juodos spalvos tušinukais. Pabrėžiame, kad kandidatai egzamino atsakymų lape negali rašyti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių. Tai reiškia, kad kandidatas negali pasirašyti savo vardu ar pavarde po atlikta rašymo dalies užduotimi. Kandidatai turi atidžiai perskaityti rašymo dalies pirmos užduoties instrukciją, kurioje tai dar kartą primenama.

Vykdymo reikalavimus dalyko brandos egzamino vykdymo dieną, prasidedant egzaminui, kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatai bus skelbiami nurodant gautą bendrą kandidato taškų sumą už visas keturias (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) dalis ir balus.

Skip to content