I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą pasirinko daugiausia abiturientų

2022-06-06

Valstybinį anglų kalbos egzaminą šiemet laikyti pasirinko daugiausia abiturientų – beveik 18 tūkst. kandidatų. Šiandien jie laiko anglų kalbos valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalis.

Užsienio kalbos egzaminas prasideda klausymo dalimi. Antroji egzamino dalis – skaitymo, o paskutinė – rašymo dalis. Kalbėjimo dalį abiturientai jau laikė balandžio mėnesį. Kiekviena egzamino dalis sudaro ketvirtadalį bendro vertinimo.

Klausymo užduoties garso įrašas egzaminų centrams pateikiamas skaitmeniniu formatu. NŠA garso įrašo kokybę tikrina, tačiau, kokį įrašą girdi kandidatai, priklauso ir nuo techninės įrangos, kuri naudojama klausymui, ir nuo egzamino patalpų. Tinkamai tuo pasirūpinti – egzaminų centrų atsakomybė. Atsiradus garso įrašo trikdžiams, egzamino vykdytojai gali pakeisti kompiuterį, panaudoti atsarginę laikmeną su garso įrašu ar klausymo dalį nukelti į egzamino pabaigą.

„Nors šį egzaminą šiemet laikyti rinkosi kiek mažiau abiturientų nei praėjusiais metais, anglų kalbos egzaminas yra populiariausias iš visų pasirenkamųjų. Tačiau užsienio kalbų egzaminai, o dažniausiai anglų kalbos, turi alternatyvą – dalis abiturientų laiko tarptautinius užsienio kalbos egzaminus“, – sako brandos egzaminus organizuojančios Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Abiturientas gali būti atleistas nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino, jei iki pagrindinės brandos sesijos yra išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą. Jo įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis turi būti ne žemesnio kaip B2 lygio.

Tarptautiniai užsienio kalbos egzaminų rezultatai pagal nustatytą tvarką (Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų atitikmenys atitinkamų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams) atitinkamai prilyginami valstybinio brandos egzamino balams, tačiau į brandos atestatą nėra įrašomi. Brandos atestate prie pasirinktų, bet nelaikytų brandos egzaminų įrašoma „atleistas“.

Atkreiptinas dėmesys, jog tarptautinių užsienio kalbos egzaminų įvertinimai galioja dažniausiai dvejus metus, o brandos egzamino įvertinimas – visą laiką, nes įrašomas į brandos atestatą.

Tais atvejais, kai abiturientas išlaikė abu egzaminus (ir tarptautinį, ir valstybinį brandos), skaičiuojant konkursinį balą stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas, imamas tas egzamino įvertinimas, kuris yra palankesnis stojančiajam.

Praėjusiais metais anglų kalbos egzaminas taip pat buvo populiariausias. Jį pasirinko 18318 abiturientų.  Egzaminą išlaikė 97,9 proc. kandidatų, šimto balų įvertinimą gavo 3,58 proc. kandidatų.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content