I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų klausymo, skaitymo ir rašymo dalių vykdymo tvarka

2022-06-13

Birželio 14 d. abiturientai laikys 2022 m. pagrindinės sesijos užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinius brandos egzaminus (VBE) – atliks klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotis Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Užsienio kalbos VBE egzaminą sudaro 4 dalys. 2022 m. balandžio 22  d. kandidatai jau laikė prancūzų ir vokiečių kalbų VBE kalbėjimo dalį. Abu egzaminai vyks tą pačią dieną, nes 2022 metais nėra kandidatų, užsiregistravusių laikyti ir prancūzų, ir vokiečių  kalbos brandos egzaminus.

Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą laikys 32 kandidatai, o užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą – 99 kandidatai.

2022 m. užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų užduotys parengtos pagal Užsienio kalbos egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos patvirtinimo“, ir vadovaujantis užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino užduočių technine specifikacija, kurioje nustatyta, kokie mokinių gebėjimai tikrinami kiekviena užduotimi, kiek kiekvienoje egzamino užduoties dalyje turi būti atvirojo ir uždarojo tipo užduočių ir kiek už kiekvieną užduotį skiriama taškų. Už visą egzamino užduotį kandidatai gali surinkti 100 taškų. Už kiekvieną egzamino dalį (kalbėjimą, klausymą, skaitymą, rašymą) kandidatai gali surinkti po 25 proc. viso egzamino taškų.

Siūlome susipažinti su užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo reikalavimais.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai, atlikdami užduotis turi rašyti tik juodos spalvos tušinukais. Kandidatai egzamino atsakymų lape negali rašyti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių. Tai reiškia, kad kandidatas negali pasirašyti savo vardu ar pavarde po atlikta rašymo dalies užduotimi. Kandidatai turi atidžiai perskaityti rašymo dalies pirmos užduoties instrukciją, kurioje tai dar kartą primenama.

Vykdymo reikalavimus dalyko brandos egzamino vykdymo dieną, prasidedant egzaminui, kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami nurodant gautą bendrą kandidato taškų sumą už visas keturias (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) dalis ir balus.

Skip to content