I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų pasiruošimui diegti atnaujintas bendrąsias programas – 90 tūkst. eurų

2022-06-16

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia projektų, skirtų pagalbos teikimui diegiant atnaujintas bendrąsias programas (BP), finansavimo konkursą. Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 90 tūkst. eurų.

„Šiuo metu baigiame rengti ir skelbiame baigiamąsias bendrųjų programų projektų versijas, kurias po išsamių diskusijų, švietimo bendruomenės teiktų pasiūlymų parengė iš mokytojų praktikų bei mokslininkų sudarytos rengėjų grupės. Atnaujintos bendrosios programos bus tvirtinamos jau šį rudenį, o mokyklose pradėtos diegti nuo 2023 metų, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė. – Iki to laukia kitas svarbus etapas – mokytojų ir mokyklų pasirengimas atnaujintą ugdymo turinį įgyvendinti. Į šį procesą siekiame įtraukti savo socialinius partnerius – pedagogų asociacijas, kurios mokytojams teiktų metodinę pagalbą“.

Projektų paraiškas atrankai gali teikti pedagogų asociacijos. Siekiama sudaryti galimybes asociacijoms aktyviai įsitraukti į atnaujintų bendrųjų programų sklaidą ir projektų pagalba suteikti tikslinę metodinę pagalbą priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogams, stiprinant jų pasirengimą planuoti ir įgyvendinti kompetencijomis grįstą ugdymo procesą.

Bus remiamos šios veiklos: atvirų mokymo išteklių, metodinės medžiagos, vaizdo įrašų (ugdomųjų veiklų, pamokų), skirtų padėti įgyvendinti atnaujintas BP pedagogams, sukūrimas ir sklaida; seminarų, skirtų stiprinti pedagogų kompetenciją rengiantis mokyti pagal atnaujintas BP, organizavimas.

Vienam projektui finansuoti gali būti skirta iki 6 tūkst. eurų.

Projektų paraiškas vertins komisija, sudaryta iš NŠA, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų. Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Minimalus balų skaičius – 10 balų.

Projektus finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų ekspertinio vertinimo ataskaitą.

Paraiškų teikimas 

Paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 30 d.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu info@nsa.smm.lt nurodant „Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų konkursui“.

Dėl paraiškų konsultuoja NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Deimutė Plikšnienė, tel. 8 658 18051, el. p. deimute.pliksniene@nsa.smm.lt.

 

Konkurso dokumentai:

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas ir tvarkos aprašas

Paraiškos forma (Word formatu)

Paraiškos vertinimo forma (Word formatu)

 

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content