I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Metodinė diena savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams

2022-06-17

Šiandien Nacionalinėje švietimo agentūroje vyko savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams skirta metodinė diena. Renginio tikslas – pasidalinimas metodine informacija, diskusijos ir konsultacijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių veikloje aktualiais klausimais. Metodinėje dienoje pranešimą apie psichikos sveikatos paslaugų kryptis ir naujoves skaitė Sveikatos apsaugos ministro patarėja dr. Simona Bieliūnė, apie universaliojo dizaino reikšmę įtraukiojo ugdymo perspektyvoje papasakojo Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė Ana Pavilovič-Jančis, vaiko minimalios ir vidutinės priemonės vykdymo tendencijas ir įgyvendinimo statistiką pristatė Nacionalinės švietimo agentūros Vaiko emocinės gerovės skyriaus vedėjo pavaduotojas Rytis Šiautkulis. Renginyje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir to paties skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybė yra valstybės deleguota ir skirta kiekvienai  savivaldybei, siekiant užtikrinti efektyvius ugdymosi, socialinių ir sveikatos paslaugų teikimo vaikui ir šeimai būdus, sklandų komunikavimą tarp skirtingų žinybų ir įstaigų, pagalbos koordinavimą. Pareigybės veiklos sritį apibrėžia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra pagal šį įstatymą yra įpareigotos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams teikti metodinę konsultacinę pagalbą.

Skip to content