I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA pradeda vertinti „Kokybės krepšelio“ projekto mokyklų veiklos kokybę ir pažangą

2022-06-20

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pradeda projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvavusių mokyklų veiklos kokybės rizikos išorinį vertinimą, kaip mokykloms pavyko patobulinti savo veiklą. Iš viso bus įvertinta 150 mokyklų.

Prieš dvejus metus finansavimą iš projekto „Kokybės krepšelis“ gavusių mokyklų padaryta pažanga pagal įstaigų parengtus veiklos tobulinimo planus vertinama pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Rizikos išoriniame vertinime analizuojamos 3 veiklos sritys: rezultatai, pagalba mokiniui, ugdymo(si) procesas. Jei iš kiekvienos vertintos srities ne mažiau kaip 1 rodiklio įvertinimas pagerėjo ir iš 10 vertintų rodiklių ne mažiau kaip 6 rodiklių įvertinimas pagerėjo, laikoma, kad pažangos pasiekta.

Šiuo metu NŠA vyksta parengiamieji mokyklų veiklos kokybės rizikos išorinio vertinimo darbai: analizuojamos pirmosios mokyklų ataskaitos, renkami duomenys, reikalingi mokyklos padarytai pažangai įvertinti, formuojamos vertintojų komandos, rengiamas detalus mokyklų vertinimo tvarkaraštis.

Išorinis rizikos vertinimas 17-oje mokyklų bus vykdomas birželį ir liepą. Kitose mokyklose jis vyks nuo rudens. Konkreti vertinimo data bus suderinta su kiekviena mokykla. Numatomo vertintojų vizito trukmė mokykloje – 1 diena. Vertintojų vizito metu vyks pokalbiai, interviu su mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais, mokyklos fizinės bei ugdomosios aplinkos vertinimas. Kuo mažiau trikdant įprastas mokyklos veiklas, pokalbiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu.

Pasibaigus vertinimui kiekviena mokykla gaus vertinimo ataskaitą.

Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tikslas – skatinti mokyklas tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų, identifikuojant veiksnius, padedančius ar kliudančius mokyklai siekti geresnės pažangos, numatant mokyklos veiklos tobulinimo galimybes.

Skip to content