I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Teikiamas galutinis atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros programos projektas

2022-06-23

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Bendrojo ugdymo tarybai pristatė galutinį atnaujintos 1–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektą. Jam buvo pritarta. Programa bus tvirtinama po paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Iki to dar bus galima teikti paskutinius pasiūlymus.

Pasak NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės, atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros programa išsiskiria šiuolaikiškumu, atvirumu, yra integrali, kultūriškai ir pilietiškai įpareigojanti: „Programa remiasi pasitikėjimu mokytoju ir jo kompetencijomis, taip pat pasižymi didesne pasirinkimo laisve ir mažesniu nagrinėjamų tekstų kiekiu, kalba itin siejama su literatūra“.

Atnaujintos programos rengėjų teigimu, programa pirmiausia orientuota į asmenybės ugdymą: kalba, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonė, turi padėti geriau save išreikšti, o literatūra leisti pažinti save ir pasaulį. Todėl svarbus ir kalbos, ir literatūros bei kultūros pažinimas.

Pradiniame ugdyme daugiau dėmesio skiriama skaitytojo ugdymui. Pateikiamu rekomenduojamos literatūros sąrašu siekiama padėti mokytojams susiorientuoti vaikų literatūros gausoje, pasirenkant kūrinius skaitymui, kalbos ugdymui, mokinių skaitymo laisvalaikiu rekomendacijoms. Rekomenduojami įvairūs spausdinti ir skaitmeniniai tekstų formatai: nuo komiksų iki animacinių filmų.

Pagrindiniame ugdyme siekiama toliau ugdyti skaitytoją. Siūloma skaityti aktualios tematikos, įvairių rūšių, žanrų tekstus, estetiškai vertingus lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinius, atsižvelgiama į amžiaus grupės ypatumus. Siūloma išlaikyti pusiausvyrą tarp lietuvių ir verstinės literatūros, tarp klasikinių ir šiuolaikinių kūrinių, atskleisti mokiniams temų ir žanrų įvairovę.

Vidurinio ugdymo literatūros programoje siūlomi kūriniai yra reprezentatyvūs kultūros epochos (Antikos, Viduramžių, Renesanso ir Baroko) pavyzdžiai, laikomasi chronologinio, žanrinio ir estetinio principų dermės. Dalis kūrinių yra privalomi, kiti – pasirenkami iš kelių siūlomų, taip pat yra ir laisvai pasirenkamų kūrinių. Jie gali būti keičiami kitais to paties autoriaus ar to paties laikotarpio kūriniais.

Taigi mokytojui suteikiama galimybė planuoti kalbinį ir literatūrinį ugdymą atsižvelgiant į savo regiono, mokyklos, konkrečios klasės mokinių specifiką, gebėjimus ir poreikius bei aktualias temas.

Svarbus atnaujintos programos akcentas – literatūros tekstų analizės ir interpretavimo gebėjimų plėtojimas. Kūrinių nagrinėjimo pavyzdžius numatoma pateikti programos įgyvendinimo rekomendacijose, kurios bus nuolat pildomos nauja medžiaga.

Taip pat į programą įtraukti ir šiandienai itin aktualūs aspektai: medijų tekstų supratimas ir kūrimas, poveikis adresatui, šaltinių patikimumo vertinimas bei manipuliavimo kalba atpažinimas.

Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas skelbiamas švietimo portale Emokykla.lt. Atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros bendroji programa, kaip ir kitos bendrosios programos, bus pradėta diegti mokyklose nuo 2023 m.

Skip to content