I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Gautos paraiškos atnaujinto ugdymo turinio diegimo veikloms finansuoti

2022-07-04

Nacionalinė švietimo agentūra gavo 13 paraiškų, skirtų pagalbos teikimui diegiant atnaujintas bendrąsias programas (BP), projektų finansavimo konkursui.

Iš viso projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 90 tūkst. eurų. Kaip numatyta konkurso taisyklėse, bus finansuojamos šios veiklos: atvirų mokymo išteklių, metodinės medžiagos, vaizdo įrašų (ugdomųjų veiklų, pamokų), skirtų padėti įgyvendinti atnaujintas BP pedagogams, sukūrimas ir sklaida; seminarų, skirtų stiprinti pedagogų kompetenciją rengiantis mokyti pagal atnaujintas BP, organizavimas. Vienam projektui finansuoti gali būti skirta iki 6 tūkst. eurų.

Projektų paraiškas atrankai galėjo teikti pedagogų asociacijos, kad jos aktyviai įsitrauktų į atnaujintų bendrųjų programų sklaidą ir suteiktų tikslinę metodinę pagalbą priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogams, stiprinant jų pasirengimą planuoti ir įgyvendinti kompetencijomis grįstą ugdymo procesą.

Projektų paraiškas vertins komisija, sudaryta iš NŠA, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų. Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Minimalus balų skaičius – 7 balai.

Projektus finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų ekspertinio vertinimo ataskaitą.

Gautų paraiškų sąrašas 

Skip to content