I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pateikti galutiniai atnaujinamų mokyklinių programų projektai

2022-07-11

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengti visų 48 atnaujinamų Bendrųjų programų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

„Į Teisės aktų informacinę sistemą įkelti ir viešoms konsultacijoms pateikti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai, programų įvadas bei kompetencijų, kuriomis grįstas atnaujinimas, raidos aprašas. Planuojama, kad programų projektai bus patvirtinti iki rudens, o iki liepos 22 dienos dar galima teikti pastebėjimus bei pasiūlymus“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Svarbiausiais ugdymo turinio atnaujinimo aspektais laikomos kompetencijos ir jų ugdymas, dėmesys mokinių amžiaus tarpsnių specifikai mokymosi procese, pasitikėjimas mokytoju, sudarant jam sąlygas iki 30 proc. ugdymo turinio pasirinkti pačiam, tikslesnis pasiekimų lygių apibrėžimas ir integruojamųjų programų įtraukimas į bendrąsias programas.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bei Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji programa vidurinio ugdymo pakopoje bus pradėtos diegti šių metų rudenį, o likusios atnaujintos bendrosios programos 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazijos) ir III gimnazijos klasėse – nuo 2023 m. rugsėjo, o visose klasėse visa apimtimi – nuo 2024 m. rugsėjo.

Ruošdamasi sklandžiam atnaujinto ugdymo turinio diegimui, NŠA planuoja rudenį vyksiančius mokymus mokytojams, peržiūri ir papildo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas, programas lydinčias metodines priemones, inicijuoja skaitmeninių priemonių atnaujinimą ir kūrimą, taip pat rengia įtraukties nuostatų įgyvendinimo gaires.

Su Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtais Bendrųjų programų projektais galima susipažinti čia.

Skip to content