I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujinta medžiaga apie nuotolinį mokymą(si)

2022-09-07

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje (www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese.

Kviečiame susipažinti su naujausia aktualia medžiaga šiame puslapyje:

  • Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenės nariai dalinasi sukaupta patirtimi vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu ir kviečia naudotis susistemintomis video paskaitomis ir įrašais. Sukaupta informacija naudinga tiek Lietuvos mokytojams, norintiems medžiagą įtraukti į pamokas, tiek mokiniams, besidomintiems konkrečia tema ir norintiems praplėsti savo akiratį. Daugiau informacijos
  • VšĮ „Vaiko labui“ parengė programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ medžiagą, skirtą programų įgyvendinimui nuotoliniu būdu. Parengta medžiaga ir užduotys, skirtos įgyvendinti šias programas 2020 m. gegužės mėnesį. VšĮ „Vaiko labui“ parengtą medžiagą išsiuntė programas įgyvendinantiems pedagogams jų asmeniniais elektroniniais paštais. Daugiau informacijos
  • Mano Europos istorijos namai (My House of European History) – unikalus, visus suburiantis projektas. Svetainėje rasite archyvą, talpinantį papasakotų istorijų įrašus ir rašytinius liudijimus apie svarbiausius Europos kūrimosi įvykius. Užduočių rinkiniai (3 pasakojimai, klausimai ir tekstas) gali būti skirti istorijos (pilietinio ugdymo) ir užsienio kalbų ar integruotam šių dalykų mokymui. Ši informacija gali būti randama sąraše „Skaitmeninės priemonės“ ir aplinkų skiltyje „Įrankiai/aplinkos“.
  • Lietuvos ir Šiaurės Europos startuoliai vienijasi – nemokamai siūlo technologijas mokytojams iš viso pasaulio. Net 80 švietimo technologijų startuolių iš Lietuvos bei kitų Šiaurės Europos šalių susivienijo projektui „Teach Millions“, kuriame nemokamai pasiūlė savo įrankius ir paslaugas moksleiviams, studentams, mokytojams, nevyriausybinėms organizacijoms ir valstybinėms institucijoms visos pandemijos metu. Daugiau informacijos
  • Mokymui ir mokymuisi tapus nuotoliniu, Šiaurės šalys nemokamai pristato savo e-mokymosi sprendimus pasauliui. Dabar jau sukaupta daugiau nei 40 nuotolinio mokymosi sprendimų iš Estijos, Suomijos, Danijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos, kuriais galima naudotis. Informacija nuolat papildoma. Žiūrėti – https://education-nation.99math.com/.

Svarbu paminėti, kad nuo 2020 m. kovo vidurio iki 2020 m. balandžio pabaigos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra surengė daugiau nei 50 vaizdo konferencijų, nuotolinių konsultacijų, aprėpdama labai įvairių sričių auditorijas: mokyklų, savivaldybių, švietimo pagalbos specialistų, profesinio mokymo įstaigų ir kt. atstovus. Konferencijos ir konsultacijos nuotoliniu būdu bus tęsiamos ir gegužės mėnesį. Daugelį vykusių konsultacijų vaizdo įrašai yra pasiekiami metodinės medžiagos skiltyje „Virtualios konsultacijos“ ir „Gerosios patirtys“.

Kviečiame peržiūrėti naujausią, vykusių internetinių susitikimų, medžiagą:

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintas rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašas, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naudotojų patogumui sąrašas pateikiamas ir leidinio formatu, naujausią 2020 m. gegužės 5 d. sąrašo versija pasiekiama skiltyje „Skaitmeninės priemonės“.

Artimiausių aktualių mokymų informacija skelbiama nuotolinio mokymo(si) puslapio pradinio lango rubrikoje „Artimiausi mokymai“, o visą mokymų sąrašą galima matyti skiltyje „Mokymai“.

Visada laukiamos gerosios iniciatyvos, todėl maloniai primename, kad kviečiamos įmonės (ar kiti suinteresuoti) dovanoti ar laikinai perleisti nenaudojamus kompiuterius, planšetes ir monitorius, kurie mokinių rankose prisikeltų naujam gyvenimui. Daugiau informacijos

Taip pat raginame dalintis informacija, apie Jūsų manymu, tinkančias priemones, mokymo aplinkas, metodine medžiaga ar mokymais, tai kviečiame daryti skiltyje „Dalinuosi“.

Turite klausimų apie nuotolinį mokymą(si)? „Klauskite“!

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą(si):

Skip to content