I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apie brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimus karantino metu

2022-09-08

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 4 dieną pateiktas rekomendacijas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimų karantino metu“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-679 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitė Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Pagal gautas rekomendacijas Tvarkos apraše tarp kandidatų ir vykdytojų įteisintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (jeigu kontaktas trunka ilgiau kaip 15 min.) ir egzaminų, vykdomų raštu, ir užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalies metu. Brandos egzaminų centruose grupes sudarys 9 kandidatai. Per egzaminus vykdytojai ir kandidatai privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomas šių kaukių dėvėjimas egzamino vykdymo metu įtvirtintas karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Jei egzamino vykdymo metu karantino režimą reglamentuojančiuose teisės aktuose tokia pareiga nebus įtvirtinta, kandidatai irgi galės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines.

Prieš egzaminus patalpos turės būti paruoštos ir išvalytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. Kandidatų srautai brandos egzaminų centruose bus  reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, t. y., kontakto mažesniu kaip 2 m atstumu, trunkančio ilgiau kaip 15 min. Atsižvelgiant į tai, bus planuojamas tiek kandidatų atvykimas į egzaminų centrą, tiek pasiskirstymas į egzaminų patalpas, planuojamas sanitarinių patalpų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius, sudarytos tinkamos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai (visose praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas). Šalia įėjimų į egzaminų centrus, patalpas, kuriose vykdomi egzaminai, turės būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

Atvykdami į egzaminų centro patalpas ir vykdytojai, ir kandidatai turės pateikti užpildytą deklaraciją apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Visuomenės sveikatos centro nustatytų neleidžiančių vykdyti egzaminų priežiūrą įpareigojimų. Į egzaminų centro patalpas nebus įleidžiami asmenys, kuriems skirta privaloma izoliacija. Tvarkos apraše įteisinta, kad kandidatams dėl skirtos privalomos izoliacijos pasirinkti brandos egzaminai gali būti atidėti pakartotinei sesijai.

Siekiant eliminuoti net teorinę egzaminų vertintojų užsikrėtimo riziką, įteisinta nuostata, kad kandidatų raštu atliktus darbus vertintojai pradės vertinti tik kitą dieną po egzamino. Kaip ir kasmet, bus sudarytos higieniškos sąlygos kandidatams nemokamai atsigerti geriamojo vandens, be to, jie vandens buteliukus galės atsinešti ir patys.

Nors pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti anksčiau nebuvo leidžiama, kandidatai iki einamųjų metų gegužės 18 dienos galės pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.

Papildytas ligų, dėl kurių kandidatai gali būti atleidžiami nuo brandos egzaminų,  sąrašas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše esančiomis ligomis.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių administracijoms leista savo teritorijoje iki gegužės 13 dienos iš naujo steigti brandos egzaminų centrus esamų centrų dalies kandidatų pagrindu, kai esamuose centruose nėra galimybių užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktų rekomendacijų. Dėl keliamų naujų reikalavimų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino centrai bus steigiami kiekvienoje savivaldybėje, o kandidatų grupės sumažintos iki 6 kandidatų.

Kandidatai su Tvarkos aprašo keitimais bus supažindinti savose mokyklose. Visiems linkime išlikti sveikiems, ramios brandos egzaminų sesijos ir gerų rezultatų.

Skip to content