I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Brandos egzaminus šiemet laikys daugiau nei 28 tūkstančiai kandidatų

2022-09-21

Šiemet brandos egzaminus laikys 28 267 kandidatai. Iš jų – 26 360 abiturientų, 632 buvę mokiniai ir 1 275 eksternai.

Kaip ir kasmet, populiariausias išlieka anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Šiemet jį laikys 18 653 kandidatai. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikys 15 965 kandidatai, istorijos – 8 462 kandidatai, biologijos – 5 935, fizikos – 2 384, geografijos – 3 227, informacinių technologijų – 2 579, rusų (užsienio) kalbos – 1 794 kandidatai. Mažiausiai pasirinkusių prancūzų kalbos valstybinį brandos egzaminą – laikys tik 27 kandidatai. Lyginant su ankstesniais metais, kandidatų egzaminų pasirinkimų tendencijos išlieka tokios pačios.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, jį laikys visi siekiantieji gauti brandos atestatą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – gali rinktis laisvai. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 17 268 kandidatai, o mokyklinį – 8,5 tūkst. kandidatų. Iš pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų kelerius metus populiariausias yra technologijų brandos egzaminas. Jį jau laikė daugiau nei 6 tūkstančiai kandidatų. 

Tęsiantis karantinui abiturientai ir kiti kandidatai šiemet turėjo galimybę atsisakyti savo iš anksto pasirinktų egzaminų. Kiekvienais metais stebime panašią tendenciją, kad mokiniai laiko ne visus pasirinktus egzaminus. Šiais metais, atsižvelgiant į tai, kad rengimasis egzaminams vyksta karantino metu, mokiniams buvo sudarytos sąlygos pranešti, kurių pasirinktų egzaminų jie neketina laikyti. Patikslinti egzaminų pasirinkimų skaičiai leidžia savivaldybių administracijoms geriau pasirengti juos vykdyti. Antra vertus, įsitikinome, kad nuotolinis mokymas(is)  iš esmės nepakeitė mokinių sprendimų dėl egzaminų pasirinkimo.

Iki š. m. gegužės 18 d. atsisakė ar nuo pasirinkto matematikos brandos egzamino buvo atleisti 922 kandidatai, nuo istorijos valstybinio egzamino – 682 kandidatai, nuo anglų kalbos valstybinio egzamino – 539 kandidatai. Kitų egzaminų atsisakymų skaičiai mažesni. Iš viso atsisakyta laikyti 5,6 proc. 2019 metų rudenį pasirinktų brandos egzaminų.

Brandos atestatui gauti šiemet reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pagrindinės sesijos rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d.

Pakartotinė egzaminų sesija vyks nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d.

Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Laikinai einanti Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus vedėjo pareigas
El. p. gitana.notrimaite-muzikeviciene@nsa.smm.lt

Skip to content