I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujinta medžiaga apie nuotolinį mokymą(si)

2022-09-26

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje (www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese.

Kviečiame susipažinti su naujausia aktualia medžiaga šiame puslapyje:

 • Karantino metu Lietuvoje užvėrus mokyklų duris, mokytojams teko priimti nuotolinių pamokų iššūkį. Kinas, kaip būdas mokomiesiems dalykams aiškinti, šiuo laikotarpiu tapo vertinga ir patrauklia mokymo priemone, kurią mokytojai ketina ir toliau integruoti į įprastas pamokas sugrįžus į mokyklas. Tai patvirtino Lietuvos kino centro inicijuotose „Nuotolinėse kino pamokose“ dalyvavę pedagogai. Per septynias projekto savaites prie alternatyvaus mokymo būdo prisijungė per 400 iki šiol platforma nesinaudojusių pedagogų, spėta parodyti 20 lietuviškų filmų tinkančių įvairioms disciplinoms aiškinti. Daugiau informacijos.
 • Parengta edukacinė vaizdo medžiaga „Lietuvių kalbos mokymosi svetainės 5-6 ir 7-8 klasėms ir jų naudojimas“. Vaizdo medžiagoje aptariama, kaip spręsti su „Flash“ įskiepiu iškilusias problemas ir kaip nuosekliai mokytis lietuvių kalbos šiose svetainėse. Vaizdo įrašas visada bus pasiekiamas metodinės medžiagos skiltyje „Vaizdo medžiaga“.
 • Kuriasi inovatyvių, išradingų ir iniciatyvių mokytojų bendruomenė! Suprasdami, kaip svarbu mokytojams mokytis vieniems iš kitų, semtis įkvėpimo ir patirties, šioje bendruomenėje mokytojai dalinasi savo jau išbandytomis inovatyviomis idėjomis, kaip praturtinti ugdymo procesą naujais IT įrankiais ir kaip kurti jaukią bei prasmingą aplinką klasėje bei mokykloje, puikiais metodais, išradinga veikla ir smagiais projektais. Gal bendruomenės nariu norite tapti ir Jūs? Daugiau informacijos. Taip pat informacija visada pasiekiama aplinkų skiltyje „Įrankiai/aplinkos“.
 • Tai įdomu! Beveik 85 proc. Lietuvos tėvų, prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, skiria daugiau dėmesio savo vaikų švietimui, rodo TAMO grupės atlikta moksleivių tėvų apklausa. Tokius rezultatus patvirtina ir elektroninių ugdymo sistemų statistika – išaugo prisijungusių tėvų skaičius bei jose praleidžiamas laikas. Daugiau informacijos.
 • Mokymo nuotoliniu būdu pradžioje Nacionalinė švietimo agentūra pakvietė bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogus pasidalinti savo gerąja patirtimi su kitais mokytojais. Tikslas –  dalintis savo kuriama praktine mokymosi medžiaga, kuri aktuali ir vertinga organizuojant 2019/2020 mokslo metų nuotolinį ugdymą. Pirmieji pedagogai, turintys savo autorinės metodinės medžiagos vaizdo įrašus, jau pateikė ir jie viešinami metodinės medžiagos skiltyje „Vaizdo medžiaga“. Naujai papildyti vaizdo siužetai skirti ikimokyklinio ir pradinio/pagrindinio ugdymo pakopai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinės švietimo agentūros atstovais organizuoja įvairius internetinius renginius, susitikimus, diskusijas aprėpiant įvairių sričių auditoriją: mokyklų, savivaldybių, švietimo pagalbos specialistų, profesinio mokymo įstaigų ir kt. atstovus. Susitikimai vyksta nuolat, o vykusių susitikimų medžiaga yra viešinama www.nsa.smm.lt arba www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

Skelbiame naujausią, vykusių internetinių susitikimų, medžiagą:

 • 2020 m. gegužės 21 d. Specialiosios pedagogikos skyrius Lietuvos savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų iniciatyva organizavo vaizdo pasitarimą-diskusiją, aktualiais Pedagoginių psichologinių tarnybų (toliau – PPT) veiklos klausimais. Diskusijos formato pasirinkimas sudarė sąlygas aptarti pačių PPT aktualizuojamus klausimus bei dalinantis patirtimi, ieškant tinkamiausių sprendimų. Pasitarimo-diskusijos metu Vilniaus universiteto doc. dr. Rasa Barkauskienė pasidalino psichologinio vaiko vertinimo įžvalgomis, remdamasi tarptautiniu kontekstu bei vaiko vertinimo galimybėmis nuotolinio ugdymo laikotarpiu. Vykusioje diskusijoje PPT vadovai dalijosi savo patirtimis, kaip organizuoja ar numato organizuoti tolimesnes PPT veiklas, dėl pedagoginio psichologinio vaiko vertinimo galimybių bei grėsmių esamu laikotarpiu. Internetiniame susitikime dalyvavo 78 dalyviai.
 • Paskelbta 2020 m. gegužės 20 d. 15 val. vykusios vaizdo konferencijos-refleksijos „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“ vaizdo medžiaga. Susitikimas, kuriame dalyvavo 290 dalyvių, buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Medžiaga pasiekiama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.
 • Paskelbta 2020 m. gegužės 15 d. 13 val. vykusios vaizdo konferencijos „Ugdymo organizavimo klausimai grįžtant dirbti įprastu būdu“ vaizdo medžiaga. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovais organizuotoje vaizdo konferencijoje aptaria aktualiausius ikimokyklinio ir priešmokyklinio, grįžtant dirbti įprastu būdu, ugdymo organizavimo klausimus. Medžiaga pasiekiama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.
 • Paskelbta 2020 m. gegužės 13 d. vykusios vaizdo konferencijos „Patyriminis ugdymas mokantis nuotoliniu būdu“ medžiaga. Vaizdo konferencijoje, kuri skirta mokyklos direktorių pavaduotojams, dalyvavo 330 dalyvių. Susitikimo medžiaga pasiekiama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujintas rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašas, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naudotojų patogumui sąrašas pateikiamas ir leidinio formatu, naujausią 2020 m. gegužės 19 d. sąrašo versija pasiekiama skiltyje „Skaitmeninės priemonės“. Čia rasite ir papildytą NŠA specialistų parengtą rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis.

Artimiausių aktualių mokymų informacija skelbiama nuotolinio mokymo(si) puslapio pradinio lango rubrikoje „Artimiausi mokymai“, o visą mokymų sąrašą galima matyti skiltyje „Mokymai“.

 • Naujausi siūlomi Europos mokyklų tinklo nuotoliniai mokymai apie skaitmenines technologijas, klimato kaitą, kosmoso mokslus, STEM dienų renginiai, „ES programavimo savaitė“, projektų naujienos ir kita aktuali ugdymo informacija – gegužės mėnesio informaciniame biuletenyje. Šiuo metu visa pateikiama informacija susijusi su aktualiausiomis temomis – karantinu ir nuotoliniu mokymu. Daugiau informacijos.
 • „Teach-UP“ („Mokytojo kvalifikacijos kėlimas“) – tai švietimo politikos projektas, kurio metu išbandomi du mokymo modelio metodai pradiniame mokytojų rengime ir nuolatiniame profesiniame tobulinime. Rengiami nuotoliniai kursai ir stiprinamos mokytojų kompetencijos keturiose srityse: formuojamasis vertinimas, personalizuotas mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant ir kūrybinis mąstymas. Projektas „Teach-UP“ rengia baigiamąją konferenciją – keturių internetinių seminarų cikląDaugiau informacijos.

Visada laukiamos gerosios iniciatyvos, todėl maloniai primename, kad kviečiamos įmonės (ar kiti suinteresuoti) dovanoti ar laikinai perleisti nenaudojamus kompiuterius, planšetes ir monitorius, kurie mokinių rankose prisikeltų naujam gyvenimui. Daugiau informacijos.

Taip pat raginame dalintis informacija, apie Jūsų manymu, tinkančias priemones, mokymo aplinkas, metodine medžiaga ar mokymais, tai kviečiame daryti skiltyje „Dalinuosi“.

Turite klausimų apie nuotolinį mokymą(si)? „Klauskite“!

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą(si):

Skip to content