I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijos

2022-09-29

Įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, 2022 m. rugsėjo 19–22, 26–28 dienomis įvyko mokymai, kuriuose dalyvavo 52 bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai, pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų švietimo pagalbos specialistai iš įvairių Lietuvos savivaldybių.

60 val. trukusių nuotolinių mokymų metu buvo aptarta atnaujintų bendrųjų programų samprata mokinių įvairovės kontekste, atnaujintų bendrųjų programų pritaikymas (individualizavimas) įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, siektini ugdymosi rezultatai, mokymo ir mokymosi turinio apimtys, ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai, mokymosi strategijos, būdai, metodai, priemonės, mokinio individualios pažangos vertinimo principai ir kt. aktualūs klausimai.

Mokymų dalyviai pagilino teorines, praktines žinias bei įgijo konsultavimo kompetencijas atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams srityje.

Skip to content