I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Lietuvos ir Lenkijos švietimo atstovų susitikime – abiem šalims svarbūs klausimai

2022-10-14

Šiandien Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) vyksta Lietuvos ir Lenkijos švietimo institucijų atstovų susitikimas.

„Patvirtindami mūsų šalių įsipareigojimą intensyviau bendradarbiauti švietimo srityje, siekiant geresnės lietuvių ir lenkų tautinių mažumų ugdymo kokybės, šios dienos susitikime diskutuojame apie šiuolaikinius didaktinius sprendimus, diegiant atnaujintas mokymo programas, įtraukiojo ugdymo principą, organizuojant pasiekimų patikrinimus“, – sveikindama renginio svečius sakė Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Susitikime, kurio pagrindinė tema – šiuolaikiniai didaktiniai sprendimai, – pristatomi pranešimai, kuriuose analizuojami abiem šalims aktualūs ugdymo proceso klausimai.

NŠA atstovai apžvelgė atnaujintą Lenkų kalbos ir literatūros programą, įtraukiojo ugdymo klausimus tautinių mažumų (lenkų mokomąja kalba) mokyklose Lietuvoje, taip pat apibendrinti lenkų kalba besimokančių mokinių pagrindiniai mokymosi pasiekimai praėjusiais mokslo metais.

Susitikime dalyvauja Lenkijos Ugdymo plėtotės centro direktorius Tomasz Madej, Nacionalinės egzaminų komisijos Lenkijoje direktorius dr. Marcin Smolik.

Kolegos iš Lenkijos pristatė savo atstovaujamas organizacijas bei vykdomas veiklas, supažindino su savo šalies švietimo sistemos ypatybėmis, mokytojų rengimo ir įtraukiojo ugdymo aktualijomis, brandos ir aštuntos klasės egzaminais.

Po pranešimų surengta diskusija aktualiais klausimais švietimo srityse: apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes, metodinių priemonių rengimą, įtraukiojo ugdymo iššūkius, pagalbos ukrainiečiams sėkmingas praktikas, mokinių integravimu reemigravus į savo gimtąją šalį.

Tarpinstitucinį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą švietimo srityje planuojama tęsti, numatant tolimesnes bendras veiklas.

Susitikimo akimirkos

Skip to content