I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atliktas tyrimas apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai

2022-10-17

Kviečiame susipažinti su projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ atliktu tyrimu „Pedagogų ir mokyklų vadovų požiūris į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, paveikumą“.

Projekto 1.3 veikloje dalyvavo 47 mokyklos, jos išbandė savo sukurtus ugdymo organizavimo modelius. Tyrime dalyvavusių mokyklų pedagogų ir vadovų apklausos (iš viso atsakymus pateikė 382 asmenys) rezultatai atspindi rajono centrų ir kaimiškųjų vietovių mokyklų, dažnai susiduriančių su žema mokinių mokymosi motyvacija ir mokymosi sunkumais, pedagogų ir vadovų nuomonę apie tradicinių ir inovatyvių ugdymo organizavimo priemonių tinkamumą, didinant tokių mokinių mokymosi motyvaciją ir pažangą, atskleidžia pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrio į priemonių tinkamumą skirtumus, nevienodą darbo patirtį turinčių mokytojų pasirinkimus, pradinių klasių ir dalykų mokytojų nuomonę apie tėvų pagalbą vaikui ir kt.

Tyrimo rezultatai gali būti vienas iš informacijos / sprendimų paieškos šaltinių kitoms mokykloms, ieškančioms atsakymo į klausimą, kaip keisti žemų pasiekimų mokinių ugdymą.

Tyrėjų komanda, dėkodama visiems tyrime dalyvavusiems mokyklų pedagogams ir vadovams, linki atkakliai ir nuosekliai tęsti projekte pradėtus ugdymo organizavimo pokyčius, nepamirštant to, kas vykstant nuolatinei kaitai svarbiausia, – būti nusiteikusiems suprasti vieniems kitus, kolegialiai ieškoti sprendimų ir tikėti, kad kiekvienas mokinys nori mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

Su projekto tyrimo ataskaita kviečiame susipažinti čia

Skip to content