I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujinto ugdymo turinio diegimui ruošis per 5000 mokytojų 

2022-10-21

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), padėdama mokytojams pasirengti taikyti atnaujintą ugdymo turinį pamokose, organizuoja mokymus daugiau nei 5100 šalies pedagogų. 

Nuotoliniai mokymai bus skirti supažindinti atskirų dalykų pedagogus su bendrųjų programų naujienomis bei praktine informacija, kaip įgyvendinti atnaujintą turinį.

Mokymų dalyviai apžvelgs metodines rekomendacijas, gilinsis kaip efektyviausiai planuoti pamokas ir ugdyti kompetencijas. Bus aptarti ir mokomųjų dalykų, ir mokinių kompetencijų vertinimo ypatumai.

Pasak NŠA specialistų, nemažas dėmesys bus skiriamas įtraukčiai, švietimo pagalbai, rekomendacijoms dėl atnaujintų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Mokymų dalyvius delegavo visos 60 šalies savivaldybių, kurios po mokymų planuoja kviesti pedagogus dalintis gerąja patirtimi su kolegomis tiek švietimo centruose, tiek mokyklose. Mokymų medžiaga bus prieinama visiems mokytojams NŠA virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Mokymai truks iki kitų metų gegužės mėnesio.

Teikdama pagalbą mokytojams taikyti atnaujintą ugdymo turinį pamokose, NŠA rengia programų įgyvendinimo rekomendacijas, įvairią metodinę medžiagą, organizuoja konsultacijas su užsienio ekspertais, kuriamos skaitmeninės mokymo priemonės.

Atnaujintos programos nuo kitų mokslo metų bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse ir III gimnazijos, o likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Skip to content