I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Abiturientai turi apsispręsti dėl brandos egzaminų

2022-11-17

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) abiturientams primena, kad artėja brandos egzaminų pasirinkimo termino pabaiga. Iki lapkričio 24 d. jiems būtina pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus ketina laikyti 2023 m.

Abiturientams suteikta galimybė pasirinkti daugiau egzaminų, nei laikys. Kad gautų brandos atestatą, mokiniui reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį ar mokyklinį) bei vieną pasirinkto dalyko egzaminą – arba atlikti brandos darbą. Iš viso abiturientai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kaip ir anksčiau, abiturientai negalės keisti pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo, bet iki kitų metų kovo 15 dienos galės iš iki lapkričio 24 d. pasirinktų brandos egzaminų vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, pateikę mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu.

„Tokia tvarka siekiama padėti dar ne visai apsisprendusiems, ką studijuoti ir kokią specialybę pasirinkti. Iki lapkričio 24 dienos galima pasirinkti daugiau brandos egzaminų, o iki kovo 15 dienos, jau galutinai priėmus sprendimą, leidžiama vieno ar kito egzamino atsisakyti“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Abiturientas gali į anksčiau pasirinktą egzaminą, kurio nusprendė nebelaikyti, paprasčiausiai neatvykti, bet tokiu atveju jam brandos atestatas nebus išduotas tol, kol nebus paskelbti egzamino, į kurį jis neatvyko, rezultatai. Tuo tarpu atsisakęs laikyti brandos egzaminą mokinys į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas: tai reiškia, kad jis galės gauti brandos atestatą anksčiau, kai tik turės visų savo laikytų brandos egzaminų rezultatus ir bus pasibaigęs apeliacijų teikimo terminas.

Brandos egzaminus 2023 m. laikyti planuojantys eksternai iki lapkričio 24 dienos gali teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, bazinės mokyklos vadovui. Pasirinktus brandos egzaminus jie turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., dar galės prašymus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

2023 m. pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio 12 d. užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalimi. Kadangi šis egzaminas vyks dar nesibaigus ugdymo procesui, abiturientai galės jį laikyti neturėdami patenkinamo metinio įvertinimo. Norint laikyti kitus pasirinktus brandos egzaminus bus reikalinga turėti patenkinamą metinį tų dalykų įvertinimą.

Pagrindinės sesijos paskutinis brandos egzaminas numatytas birželio 27 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 28 – liepos 13 dienomis.

Daugiau informacijos apie egzaminus galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/.

Skip to content