I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Abiturientai pasirinko brandos egzaminus

2022-12-08

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 27479 kandidatai, panašiai kaip ir praėjusiais metais.

Lietuvos mokyklų abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2023 m. brandos egzaminų sesijoje. Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą nusprendė 17365 kandidatai, anglų kalbos – 18258, matematikos – 16520, istorijos – 8137, biologijos – 6768, geografijos – 4589 kandidatai.

„Kandidatų pateikti prašymai didesnių staigmenų nepateikė: kaip ir ankstesniais metais, norintys laikyti valstybinius brandos egzaminus dažniausiai rinkosi anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus. Iš mokyklinių brandos egzaminų ir šiemet populiariausi technologijų ir menų egzaminai. Reikėtų išskirti ir eksternus – šiemet daugiau jų nusprendė laikyti valstybinius matematikos ir biologijos brandos egzaminus“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – abiturientai galėjo rinktis laisvai. Šiemet prašymus laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pateikė 17365 (pernai – 17475), o mokyklinį – 8792 kandidatai (pernai – 9174).

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius geografijos (1,6 proc. daugiau) ir chemijos (0,4 proc.) brandos egzaminus. Nežymiai sumažėjo matematikos (1 proc. mažiau), anglų kalbos (0,9 proc.), fizikos (0,8 proc.), biologijos (0,4 proc.), istorijos (0,2 proc.) valstybinių brandos egzaminų populiarumas.

Iš mokyklinių brandos egzaminų tradiciškai populiariausias technologijų brandos egzaminas: jį laikyti pasirinko 6022 kandidatai (pernai – 6266). Daugiau kandidatų nei praėjusiais metais pasirinko menų bei gimtųjų kalbų (lenkų, rusų) egzaminus.

2023 m. brandos egzaminų sesijoje dalyvaus 1340 eksternų. Dauguma jų nutarė laikyti matematikos (861 kandidatas) egzaminą. Eksternai taip pat rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros (370 kandidatų), biologijos (348 kandidatai), istorijos bei anglų kalbos valstybinius brandos egzaminus.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą.

Iki 2023 m. kovo 15 d. abiturientai galės iš pasirinktų brandos egzaminų vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, kai jau tiksliai žinos, kurią specialybę renkasi, ką ketina studijuoti ir kokių brandos egzaminų tam reikia.

Eksternai, iki šiol nepateikę prašymo, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Skip to content