I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pradedamas projekto „Kokybės krepšelis” mokyklų vertinimas

2023-01-06

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pradeda mokyklų,  kurios dalyvavo projekto „Kokybės krepšelis” II etape, veiklos teminį išorinį vertinimą.

2023 metų I pusmetį rengiamasi įvertinti 90 mokyklų, vertinimo metu bus analizuojama, kaip „Kokybės krepšelio“ projekto mokyklose užtikrinamas pažangos kryptingumas ir veiklos tvarumas.

NŠA deleguoti vertintojai gilinsis į šiuos klausimus: kaip mokykla įgyvendina pasirengtą mokyklos veiklos tobulinimo planą, kaip mokykloje stebimas suplanuotų tobulinimo veiklų, pasirinktų veiklos tobulinimo priemonių ir būdų įgyvendinimo nuoseklumas ir tinkamumas mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, kaip mokyklos numatyti veiklos vertinimo rodikliai (procesų, rezultato ir poveikio), jų aiškumas padeda įsivertinti veiklos pokytį ir stebėti poveikį mokyklos pažangai, kaip užtikrinamas veiklų, lemiančių mokinių pažangą ir pasiekimus, tvarumas.

Šiuo metu vyksta parengiamieji teminio išorinio vertinimo darbai: rengiamas detalus mokyklų vertinimo tvarkaraštis ir derinamas su vertinamomis mokyklomis, formuojamos vertintojų komandos, planuojami, organizuojami mokymai vertintojams.

Pasibaigus vertinimui, su kiekviena mokykla bus derinama išorinio vertinimo ataskaita. Galutinė vertinimo ataskaita bus skelbiama viešai, NŠA interneto svetainėje.

Skip to content