I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apie priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos diegimą – nuotolinio mokymosi kurse

2023-01-10

Siekiant padėti priešmokyklinio ugdymo pedagogams efektyviai diegti atnaujintą ugdymo turinį, Nacionalinė švietimo agentūra parengė nuotolinio mokymo kursą „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“.

Šis kursas skirtas priešmokyklinio ugdymo pedagogų saviugdai naudojant jau turimas žinias ir kompetencijas, taip pat kartu tęsti patyriminio ugdymo idėją.

Kurso turinį rasite virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Savarankiško mokymosi kurso medžiaga skirstoma į tris pagrindines temas:

  1. atnaujinta Bendroji programa (kaitos tendencijos, šiuolaikinės didaktikos prieigos, įgyvendinimo galimybės);
  2. praktinių pavyzdžių analizė ir ugdymo veiklos situacijų modeliavimas;
  3. reflektavimo gebėjimų tobulinimas, pedagogų gerosios patirties sklaida ir kolegialus mokymasis (tinklaveika) bei praktinius savo veiklos pokyčius.

Kurso temos atskleidžia bendrojoje programoje išskirtų septynių kompetencijų ugdymo aspektus, socialinės ir emocinės aplinkos, vaiko gerovės užtikrinimo galimybes, išskiriama žaidimo, ryšio su gamta, muzikos, menų ir fizinės veiklos svarba.

Atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa pradėta diegti 2022 m. rugsėjį.

Kaip prisijungti prie nuotolinio mokymo kurso?

Skip to content