I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojams – trumposios stažuotės užsienio šalyse 

2023-01-16

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, organizuoja trumpas (3–5 dienų) užsienio stažuotes ir kviečia iki sausio 23 d. bendrojo ugdymo mokytojus teikti paraiškas.

Dalyviams iš projekto lėšų bus apmokamas maitinimas, apgyvendinimas, kelionės bilietai bei vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais. Stažuotėje vyksiančių susitikimų metu bus verčiama į lietuvių kalbą.

Reikalavimai dalyviams, ketinantiems dalyvauti stažuotėje:

 Atrankos kriterijai:

 • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo, gamtos mokslų, informacinių technologijų, technologijų, socialinių mokslų, matematikos, fizinio lavinimo, gimtųjų kalbų, užsienio kalbų, meninio ugdymo, pradinių klasių mokytojai;
 • gyvenimo aprašymas (CV) ir dalyvavimo stažuotėje motyvacija;
 • pirmenybė skiriama:
  • dalyvaujantiems projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose ir skleidžiantiems patirtį;
  • projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ lektoriams;
  • bendrojo ugdymo programų ir (ar) jų įgyvendinimo rekomendacijų rengėjams;
 • šių kriterijų neatitikusių dalyvių paraiškos taip pat bus vertinamos.

Motyvacijos vertinimas:

 • vertinant motyvaciją, bus atsižvelgta į dalyvių norą tobulinti kompetencijas, dalytis patirtimi, taikyti įgytą patirtį bei prisidėti rengiant atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas.

Dalyvavimo stažuotėje sąlygos:

 • dalyvavimas užsienio stažuotėje turi būti suderintas su darbdaviu (atrinkti dalyviai turės būti darbdavio išleisti į komandiruotę);
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje turi nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį ir užsienio valstybės pasirinkimą;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi;
 • po stažuotės dalyvis turės pateikti ataskaitą, atspindinčią esminius stažuotės aspektus ir įžvalgas, svarbius atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimui;
 • pareiškėjas įsipareigoja skleisti gerąją patirtį, ją pristatyti ne vėliau nei per tris mėnesius po stažuotės mokyklos bendruomenei.

Paraiškų teikimas

Kiekvienas kandidatas privalo iki 2023 m. sausio 23 d. 10 val. užpildyti paraišką.

Atrankos vykdymas

Atrankas į stažuotes vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Apie atrankos rezultatus agentūra dalyvius informuos paraiškoje pateiktu elektroniniu paštu ne vėliau kaip savaitė iki pasirinktos stažuotės.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kontaktinis asmuo: Eglė Vaivadienė (tel. 8 658 17 998, el. paštas egle.vaivadiene@nsa.smm.lt)

Finansuojama iš projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) lėšų. 

Skip to content