I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Ketvirtokai ir aštuntokai pasitikrins mokymosi pasiekimus

2023-01-23

Šią savaitę Lietuvos mokyklose prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, šiemet jame dalyvaus daugiau nei 58 tūkstančiai mokinių iš 750 šalies mokyklų.

Šiais mokslo metais Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) metu bus įvertinti 29481 ketvirtos ir 28481 aštuntos klasės moksleivių gebėjimai. Pernai NMPP dalyvių skaičius buvo gerokai didesnis, nes jame dalyvavo ir šeštokai. Neseniai priimtomis Švietimo įstatymo pataisomis patikrinimų 6 klasėje atsisakyta, o NMPP 4 ir 8 klasėje nuo 2024–2025 mokslo metų taps privalomas.

Šiais metais NMPP ketina dalyvauti 95 proc. visų ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių. Praėjusiais metais NMPP dalyvavo 85 proc. visų ketvirtokų ir 93 proc. visų aštuntokų.

„Ruošiantis šių metų Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui įgyvendinome kelias naujoves: paankstinus patikrinimo laiką, iš anksto paskelbėme matematikos, lietuvių kalbos ir gimtųjų kalbų – baltarusių, lenkų, rusų – užduočių formatus. Tai padėjo mokytojams pasitikslinti, kokio pobūdžio užduotys bus pateiktos per patikrinimą. Taip pat pakeista NMPP organizavimo tvarka: dabar mokyklos pačios skirsto mokinius į srautus ir grupes. Visa tai padės efektyviau vykdyti nacionalinį pasiekimų patikrinimą, atsižvelgti į mokymo proceso ypatumus, skirtingų klasių poreikius“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Kaip ir ankstesniais metais NMPP bus vykdomas elektroniniu būdu. Pirmieji savo žinias ir gebėjimus tikrinsis ketvirtokai: sausio 24–25 d. jie atliks skaitymo, o sausio 31 – vasario 1 d. – matematikos testą. Aštuntokai vasario 7–8 d. atliks lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo testą, o vasario 21–22 d. tikrinsis matematiką. NMPP pasibaigs vasario 24 d. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų,) skaitymo testu. Jį atliks 2652 aštuntokai.

Šiemet pirmą kartą ketvirtokų ir aštuntokų NMPP pasiekimai bus įvertinti ne tik taškais – kiekvienam dalyviui bus priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Nuo kitų mokslo metų aštuntokams per NMPP nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, devintoje ar pirmoje gimnazijos klasėje bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas. Numatyta, kad jiems bus skirta ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse.

Šiais metais NMPP užduoties formos taip pat pritaikytos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėms – silpnaregiams, su klausos sutrikimais, turintiems autizmo spektrą, įvairiapusių raidos sutrikimų ar nežymių intelekto sutrikimų.

Nesikeičia ir NMPP dalyvių gebėjimo vertinimo sistema: visos užduotys bus įvertintos automatiškai, elektroninė vertinimo sistema kiekvienam mokiniui užduoties atlikimo lange pateiks išsamų įvertinimą taškais. Detalios NMPP dalyvių rezultatų ataskaitos su mokiniams priskirtais atitinkamais pasiekimų lygiais (nepatenkinamu, patenkinamu, pagrindiniu, aukštesniuoju) bus pateiktos kiekvienai mokyklai ir savivaldybei.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasėje vyksta kasmet nuo 2012 m. Jų tikslas – suteikti objektyvią informaciją mokykloms, jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis. Patikrinimų rezultatai mokytojams, mokiniams ir jų tėvams leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant geresnių rezultatų.

Skip to content