I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Arti 5 mln. eurų ES investicijų – ikimokykliniam Lietuvos vaikų ugdymui

2023-01-30

Šiandien Nacionalinė švietimo agentūra ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl investicijų projekto „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ įgyvendinimo. 4,7 mln. eurų vertės projekto tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybę.

Iki 2026 m. truksiantis projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

Vykdant projektą bus parengtos ikimokyklinio ugdymo programos gairės, atnaujintas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, sukurtas įrankis ankstyvajam vaikų poreikių įsivertinimui ir grįžtamojo ryšio apie vaiko ugdymą suteikimui tėvams, parengtos rekomendacijos, kaip praktiškai diegti Ikimokyklinio ugdymo programos gaires, ir tobulinama atnaujintą ugdymo turinį įgyvendinančių mokytojų kvalifikacija.

„Nevienodos galimybės gauti vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ugdymą ir netolygi tokio ugdymo kokybė – svarbiausios problemos, su kuriomis susiduria ir mažamečius vaikus auginančios šeimos, ir ugdymo įstaigų pedagogai bei vadovai. Investicijos į vaikų ugdymo kokybę, ankstyvąjį jų gebėjimų lavinimą, ugdymo turinio atnaujinimą – ko gero prasmingiausias įnašas į mūsų vaikų, šeimų, mūsų visuomenės ateitį“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Projekto „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ įgyvendinimo metu parengtos ikimokyklinio ugdymo turinio programos gairės bus suderintos su atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa ir padės pedagogams patiems kurti kokybišką, vaiko poreikius atliepiantį ugdymo turinį.

Ne mažiau svarbus ugdymo kokybės dėmuo yra ikimokyklinio ugdymo darbuotojų kompetencijų stiprinimas. Vykdant projektą bus parengtos atitinkamos mokymo programos, praktinės rekomendacijos. Į mokymus planuojama pakviesti apie 9000 ikimokyklinio ugdymo pedagogų, jų vadovų, viešojo administravimo specialistų.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti informacinę – socialinę kampaniją, kurios adresatas – visa šalies visuomenė, ypač tėvai, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus, pedagogai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai. Ja bus siekiama aiškinti ankstyvojo ugdymo svarbą, jo įtaką vaiko raidai, skatinti tėvus ugdyti savo vaikus ikimokyklinėse įstaigose, pristatyti gerąją praktinę ikimokyklinio ugdymo patirtį apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą, įgyvendinamas programas, jų vykdomas veiklas, pridėtinę vertę vaiko vystymesi.

Informacija apie projekto vykdomas veiklas bus skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje.

Skip to content