I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Į mokymus, skirtus atnaujinto ugdymo turinio diegimui, įsitraukia įvairių dalykų mokytojai

2023-02-03

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), padėdama mokytojams pasirengti taikyti atnaujintą ugdymo turinį pamokose, organizuoja mokymus daugiau nei 5100 šalies pedagogų.

Mokymai vyks palaipsniui ir truks iki gegužės mėnesio. Sausį ciklą pradėjo muzikos ir tikybos dalyko bendruomenei skirti susitikimai.  Nuo vasario mėnesio startuoja I, II užsienio kalbų, rusų gimtosios kalbos, technologijos su inžinerinėmis technologijomis ir teatro mokytojų užsiėmimai. Kovo mėnesį numatyti fizikos ir gamtos mokslų mokytojų grupių mokymai.

Nuotoliniai mokymai bus skirti supažindinti atskirų dalykų pedagogus su bendrųjų programų naujienomis bei praktine informacija, kaip įgyvendinti atnaujintą turinį. Vieną mokymų ciklą konkretaus mokomojo dalyko specialistams sudaro 48 ak. val. trukmės mokymai.

Mokymų dalyviai apžvelgs metodines rekomendacijas, gilinsis kaip efektyviausiai planuoti pamokas ir ugdyti kompetencijas. Bus aptarti ir mokomųjų dalykų, ir mokinių kompetencijų vertinimo ypatumai.

Pasak NŠA specialistų, nemažas dėmesys bus skiriamas įtraukčiai, švietimo pagalbai, rekomendacijoms dėl atnaujintų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Mokymų dalyvius delegavo visos 60 šalies savivaldybių, kuriose po mokymų pedagogai dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis tiek švietimo centruose, tiek mokyklose. Mokymų medžiaga bus prieinama visiems mokytojams NŠA virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Teikdama pagalbą mokytojams taikyti atnaujintą ugdymo turinį pamokose, NŠA parengė programų įgyvendinimo rekomendacijas, įvairią metodinę medžiagą, organizuoja konsultacijas su užsienio ekspertais, kuriamos skaitmeninės mokymo priemonės.

Atnaujintos programos nuo 2023–2024 mokslo metų bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse ir III gimnazijos, o likusiose klasėse – nuo 2024–2025 mokslo metų.

Skip to content