I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Inovacijų kūrėjai kviečiami išbandyti savo sukurtus sprendimus švietimo įstaigose 

2023-02-03

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras kviečia inovacijų kūrėjus iki vasario 13 d. teikti paraiškas išbandyti savo sukurtus švietimo technologijų ir inovacijų sprendimus ugdymo įstaigose: nuo interaktyvių edukacinių programėlių iki mokyklos administravimo programų. 

Švietimo technologijų ir inovacijų sprendimų kūrėjai, siekiantys dalyvauti išbandyme, turi užpildyti paraišką ir ją pateikti EdTech centrui.

Paraiškoje turi būti pateiktas švietimo technologijų ir inovacijų sprendimo aprašymas: nuo sprendžiamos problemos iki suderinamumo su bendrojo ugdymo programa. Pateikiami techniniai reikalavimai sprendimo išbandymui bei planuojama sprendimo išbandymo trukmė švietimo įstaigoje. Tokių sprendimų pavyzdžiais galėtų būti interaktyvūs mokymosi įrankiai, išmanus skaitmeninis turinys – edukacinės priemonės, išnaudojančios naujausias informacinių technologijų galimybes.

Siūlomi švietimo technologijų ir inovacijų sprendimai turi atitikti du pagrindinius kriterijus:

  1. EdTech sprendimas jau turi būti išbaigtas ir paruoštas naudoti;
  2. turi būti pristatytas trumpu (iki 3 minučių) vaizdo įrašu, kuriame nurodomos jo galimybės, sprendžiamos problemos ir mokymosi procesui atnešama nauda.

EdTech sprendimų kūrėjas vienoje paraiškoje teikia išbandymui tik vieną sprendimą, tačiau gali teikti ne vieną paraišką.

Išbandyme dalyvausiančius inovacijų sprendimų kūrėjus atrinks Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai. Atrinkti inovacijų sprendimų kūrėjai apie tolesnę išbandymo organizavimo eigą bus informuoti asmeniškai paraiškoje pateiktais kontaktais.

Atrinktų švietimo technologijų ir inovacijų sprendimų išbandymas vyks 2023 m. kovo 6 d. – 2023 m. gegužės 31 d.

Jo metu bus siekiama praktiškai švietimo įstaigose pritaikyti pasiūlytus produktus ir paslaugas. Tai sudarys galimybes sprendimų kūrėjams ir švietimo įstaigų atstovams išbandyti pasiūlytus sprendimus realioje aplinkoje, o inovacijų sprendimų kūrėjams suteiks daugiau žinių apie kasdienį mokymąsi, besimokančiųjų poreikius, leis vystyti ir tobulinti savo produktus, atskleis, kur ir kaip galima taikyti naujausias švietimo technologijas ateityje.

Viso išbandymų proceso metu bus sudarytos sąlygos inovacijų kūrėjams nemokamai konsultuotis su švietimo ekspertais.

Vėliau švietimo technologijų ir inovacijų sprendimus bus galima įtraukti į ugdymo procesą, o tai leis naudoti naujausias švietimo technologijas gerinti mokymo procesui ir jo kokybei, įgalins mokytojus, dėstytojus ir lektorius patiems rinktis švietimo technologijų ir inovacijų sprendimus bei taikyti juos mokymo procese.

Tai jau antras toks EdTech centro organizuojamas sprendimų išbandymas. Pirmajame švietimo technologijų ir inovacijų sprendimus testavo 10 tūkst. mokinių 108 švietimo įstaigose. 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos priimamos iki 2023 m. vasario 13 d. 17 val.

Paraiškos forma: REGISTRACIJA | EdTech sprendimų išbandymas.

Daugiau informacijos: Tvarkos aprašas

Dėl paraiškų teikimo konsultuoja edukacinių technologijų specialistas Justas Paulikas, tel. +370 641 37210, el. p. justas.paulikas@nsa.smm.lt.

 

A call for innovators to participate in EdTech testbed in educational institutions 

The EdTech Center of the National Agency of Education invites innovators to submit applications until February 13th to test their EdTech and innovation solutions for free in educational institutions: from interactive educational games to improving management with school administration platforms.

Innovators of educational technology and innovation solutions who wish to participate in the testbed must complete an application and submit it to the EdTech Center.

The application must include a description of the educational technology and innovation solution: from the problem to be solved to the compatibility with the general education program. The innovator must submit technical requirements for testing the solution and indicate the planned duration of the testbed. Examples of such solutions could be interactive learning tools, and intelligent digital content – educational tools that use the latest information technology capabilities.

The proposed educational technology and innovation solutions must meet two main criteria:

  1. the EdTech solution must already be complete and ready to use;
  2. it must be presented in a short video (up to 3 minutes) that indicates its capabilities, solves problems, and the benefits brought to the learning process.

An innovator can submit only one solution for a testbed per application but may submit multiple applications.

Responsible employees appointed by the National Agency of Education will select the solutions of the innovators participating in the testbed. The selected innovation solution innovators will be informed personally about the further course of the testbed organization through the contacts provided in the application.

The testbed of the selected educational technology and innovation solutions will take place from March 6 to May 31, 2023.

The testbed aims to put the offered innovations into practice in educational institutions. Innovators and school representatives can test solutions in practice. The testbed is an excellent opportunity for innovators to learn more about everyday learning and student needs. They will be able to develop and improve their created solutions and understand where and how they can apply the latest educational technologies in the future.

Innovators can use free consultations with education professionals throughout the entire testbed process.

After the testbed, schools incorporate EdTech solutions into the educational process. The teaching process and quality are improved using the latest educational technologies. Teachers and lecturers are empowered to choose educational technology and innovation solutions and apply them in the teaching process.

SUBMISSION OF APPLICATIONS

The deadline to apply is until 2023 February 13 at 5 p.m.

Application form >>>>

Regarding the call for applications, educational technology specialist Justas Paulikas provides more information, ph. +370 641 37210, e-mail justas.paulikas@nsa.smm.lt.

Skip to content